Forum Szczepu 62 MDHiZ "Szaniec" im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"

Forum Szczepu 62 PDHiZ >www.62pdhiz.harc.pl<

  • Nie jesteś zalogowany.

#1 2015-04-08 13:25:47

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Rozkazy Komendanta Szczepu - 2015 rok.

Pruszków 26.01.2015

Rozkaz L1/2015

2. Uchwały i postanowienia Rady Szczepu

2.1 Uchwały

Decyzją Rady szczepu, powołuję Klub Gier Planszowych

Decyzją Rady Szczepu, powołuję Klub Filmowy

3.2. Zwolnienia i mianowania w szczepie

Mianuję na szefa Klubu Gier Planszowych druhnę phm. Annę Kosterkiewicz

Mianuję na szefa Klubu Filmowego druha pwd. Adriana Jagieło

5. Nagrody, pochwały, wyróżnienia

Udzielam pochwały za bardzo dobrą pracę podczas zimowiska szczepu n/w:

Dh. Alicja Broma

Dh. Julia Sobolewska

Dh, Dominika Wróbel

Dh, Michał Buczek

Dh. Joanna Szymaniak

Dh, Maciej Jeszke

Dh, Izabela Gronek

Dh. Wiktoria Brylińska

Dh. Wiktoria Złoch

Dh. Mateusz Makowski


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#2 2015-04-08 13:26:33

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2015 rok.

Pruszków 22.02.2015

Rozkaz L2/2015

Druhny i Druhowie. Zuchy.

Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni obchodzone w dniu urodzin Roberta Baden-Powella, założyciela skautingu, przez harcerzy i skautów na całym świecie.

Dzień Myśli Braterskiej uświadamia nam, jak jest nas wielu, nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. W ten dzień składamy sobie życzenia, przesyłamy kartki, organizujemy gry, zabawy spotkania. Celebrujemy ten dzień, wiedząc, że braterstwo jest w nas, wierząc, ze bracia harcerze nie zawiodą w potrzebie.

Jesteśmy jedną harcerską rodziną, niezależnie od poglądów, wyznawanej wiary, czy przekonań. Harcerstwo nas jednoczy i spaja.

W tym dniu życzę Wam samych radości na harcerskiej drodze.

„Chcesz iść szybko idź sam, chcecie dojść dalej, idźcie razem”

Komendant

5. Nagrody, pochwały, wyróżnienia

Udzielam pochwały za zaangażowanie w pracę szczepu, oraz za uparte podążanie za wiedzą druhnie Karolinie Bytniewskiej

Udzielam pochwały za zaangażowanie w pracę drużyny i szczepu druhowi Maciejowi Jeszke

Udzielam pochwały za wsparcie na każdej płaszczyźnie działania szczepu druhnie pwd Lucynie Chodynie

Udzielam pochwały za wzorową postawę druhnie Dominice Wróbel


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#3 2015-04-08 13:28:41

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2015 rok.

Pruszków  7.03.2015

Rozkaz L3/2015

1.    Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich
12.1 „ Iskra Poczwórnego Ognia „ - Nagrodę drużynowych dla harcerzy wyróżniających się w środowiskach, otrzymują:
62 Mazowiecka Drużyna Harcerska im. Aleksego Dawidowskiego "Alek"
Dh. Emilia Nowocień, dh. Błażej Chudzik

62 Mazowiecka Drużyna Harcerska im. Jana Bytnara "Rudy"
Dh. Radosław Wieteska

62 Mazowiecka Drużyna Harcerzy Starszych
Dh. Jakub Pokropek

62 Mazowiecka Drużyna harcerzy Wędrowników
Dh. Dominika Wróbel

12.3 „Dla Młodego Talentu harcerskiego” - Nagrodę Komendy Hufca przeznaczoną dla drużynowych wzorowo wypełniających obowiązki w roku 2014 otrzymują:
…- dh Alicja Broma …

12.7 Podziękowania za swoja harcerską pracę w roku 2014 otrzymują Komendanci Szczepów:
….- hm. Krzysztof Żuławnik …

12.8  Podziękowania za swoja harcerską pracę w roku 2014 otrzymują:
… - pwd. Lucyna Chodyna za pracę na rzecz Szczepu oraz za wzorowe obchodów Święta 11 Listopada Brwinowie …
3.     Zwolnienia i mianowania
3.1      Zwolnienia i mianowania w drużynach
    Na wniosek drużynowej zwalniam z funkcji przybocznego druha Wojciecha Miksa
5. Nagrody, pochwały, wyróżnienia
Udzielam pochwały za udział w obchodach Święta Żołnierzy Wyklętych n/w:
Dh. Julia Sobolewska
Dh. Dominika Wróbel
Dh. Maciej Jeszke


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#4 2015-04-08 13:30:59

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2015 rok.

Pruszków  26.03.2015Rozkaz L4/2015


Druhny i druhowie

Po raz kolejny obchodzimy Święto naszego szczepu. Święto Braterstwa i Służby. Minęło już 67 lat od tamtego wydarzenia a bohaterowie Szarych Szeregów wciąż są żywi w naszej pamięci. Naród to historia a historia to pamięć.
Pamiętajmy więc, by nasza tożsamość nie przepadła w czasie. Pamiętajmy o ludziach, którzy tworzyli naszą rzeczywistość.
Harcerstwo to skauting plus patriotyzm. Te słowa Andrzeja Małkowskiego, mimo, że mają sto lat nie tracą na swojej aktualności.
Bądźcie harcerzami całym sercem. Dbajcie o spuściznę wszystkich pokoleń harcerzy.
Pamiętajcie o korzeniach

W związku ze Świętem rozkazuję!
1. W dniu 26 marca we wszystkich zajęciach uczestniczyć w mundurze harcerskim. Ogłaszam ten dzień, dniem mundurowym.
2. Uczestniczyć w obchodach Święta Szczepu


1.    Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich
1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zwołuję Złaz Hufca Pruszków na 20 -21 czerwca 2015 roku.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.2. Przyjmuję nowych członków do Zespołu Kształceniowego Hufca. Podaje obecny skład ZKK:
- dh Karolina Bytniewska - członek wspierający zespołu,

    7. Mianowania instruktorów   
    7.3. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 23.03.2015 r. otwieram próbę na stopień
przewodnika druhowi Maciejowi Jeszke. Opiekun phm. Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska.               


3.     Zwolnienia i mianowania
3.2.     Zwolnienia i mianowania w szczepie
    Powołuję Zespół Organizacyjny Rajdu Szlakiem Naszej Historii
    W składzie:
Karolina Bytniewska
Joanna Reperowska
Maciej Jeszke
Adrianna Sobolewska
    Mianuję na szefa zespołu druhnę Karolinę Bytniewską

    Zespół przejmuje przygotowanie programowe punktów rajdu RSNH


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#5 2015-07-25 10:40:01

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2015 rok.

Pruszków  30.04.2015


Rozkaz L5/2015


2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Uchwały
Rada Szczepu podjęła decyzje o rozpoczęciu prac nad dokumentem „Strategia rozwoju szczepu w latach 2016 – 2018” Termin realizacji zadania – wrzesień 2015

2.2    Postanowienia
Rada Szczepu podjęła decyzje o pracach przy sprzęcie w dniach 30-31 maja 2015 roku. W pracach mają obowiązek brać udział wędrownicy oraz harcerze starsi.

3.     Zwolnienia i mianowania
3.2.     Zwolnienia i mianowania w szczepie
    Rozwiązuję Zespół Organizacyjny Rajdu Szlakiem Naszej Historii
    Zwalniam z funkcji szefa zespołu druhnę Karolinę Bytniewską

Mianuję na funkcję przewodniczącego Kapituły Stopni Wędrowniczych druha pwd. Adriana Jagieło

Zwalniam z funkcji przewodniczącego Kapituły Stopni Wędrowniczych druha hm. Krzysztof Żuławnika

4.    Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób
Na wniosek KSW przy szczepie zamykam z wynikiem pozytywnym próbę na Naramiennik Wędrowniczy druhowi Krystianowi Radziejewskiemu – przydział służbowy Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. I. Paderewskiego


8.    Komunikaty
Informuję, że biwak majowy szczepu, w tym roku, odbywać się będzie w Nadarzynie. Będziemy uczestniczyć w imprezie z okazji 2 rocznicy powstania szczepu „Watacha” z Nadarzyna


Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#6 2015-07-25 10:53:59

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2015 rok.

Pruszków  30.04.2015


Rozkaz L6/2015


1.     Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.6/2015 z dnia 15 maja 2015r.
14. Inne
14. 1. Informuję, że kurs Harcerskiej Służby Zabezpieczenia ukończyli:
…ćw. Maciej JESZKE - Hufiec Pruszków;

Wyjątki z rozkazu Komendanta Hufca Pruszków Pruszków Rozkaz L. 5/2015, z dnia 11 czerwca 2015 r.
im. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”
1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. informuję , że uchwałą Komendy Hufca został zwołany Zjazd Zwyczajny hufca Pruszków
na dzień 3 października 2015 roku na godz.9,00. Zjazd w siedzibie Hufca Pruszków.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję hm. Krzysztofa Żuławnika komendantem Zgrupowania Obozów Szczepu 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych SZANIEC, który odbywa się w miejscowości Zgniłocha nad jeziorem Gim.

2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Decyzje komendanta
Informuję, że został zatwierdzony następujący skład kwaterki
Piotr    Żukowski, Piotr Maciejek, Michał    Sopiński. Norbert Olędzki, Mateusz Zając,
Martyna Matusiak, Klaudia Jagodzińska, Adrian    Jagieło, Wiktoria Brylińska, Kacper    Flis, Michał    Tyc, Tomasz Kurlej, Mateusz Makowski, Izabela    Gronek, Wiktoria Złoch, Wojciech Pilat, Matylda Kupka, Kacper Pęczkowski, Dariusz Dukat
Damian Jarzębski, Michał    Buczek, Anna    Kosterkiewicz, Emilia Jaworska, Jakub    Jaworski, Piotr Jeszke, Maciej Jeszke, Patryk Żbikowski,     Robert    Żuk


8.    Komunikaty
Informuję, że druhna Magdalena Żuławnik zmieniła nazwisko na Magdalena Żuławnik-Pawlina


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#7 2015-07-25 10:54:39

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2015 rok.

Zgniłocha  25.07.2015


Rozkaz L7/2015


4.    Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób

Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na Naramiennik Wędrowniczy n/w:
Dh. Klaudia Jagodzińska
Dh. Martyna Matusiak
Dh. Michał Sopiński
Dh. Maciej Jeszke
Dh. Gabriela Bida

Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#8 2015-12-10 16:59:48

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2015 rok.

Pruszków  5.09.2015Rozkaz L8/2015


1.     Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich

Wyjątki z rozkazu Komendanta Hufca z dnia 3 września 2015 nr L. 9/2015
   
Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 życzę Wam wytrwałości, zadowolenia i
satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz spełnienia wszelkich marzeń. Wszystkim
uczniom życzę przede wszystkim sukcesów w nauce oraz prawdziwej radości ze zdobywanej
wiedzy! Pamiętajmy, że szkoła to nie tylko lekcje, to także inne formy działań, dzięki którym
młodzi ludzie mogą uczyć się współpracy, zaangażowania, aktywności obywatelskiej,
wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Tego uczy Związek Harcerstwa Polskiego, który
stanowi doskonałe uzupełnienie szkolnej nauki.
Nowy rok szkolny, to również nowy Rok Harcerski, a wraz z nim wiele pracy wychowawczej
nas instruktorów ZHP. Dlatego te życzenia kieruje również do Was – instruktorów
wychowawców. Mamy nadzieję, że nasza harcerska działalność będzie doskonałym
uzupełnieniem szkolnego programu edukacji i nauczania dzieci i młodzieży na terenie
działania naszego hufca.
ŻYCZYMY WSZYSTKIM DRUHOM I DRUHNOM WIELU WSPANIAŁYCH CHWIL W GRONIE
PRZYJACIÓŁ, RADOŚCI I ZADOWOLENIA Z PEŁNIONEJ SŁUŻBY ORAZ NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ
Z HARCERSKICH SZLAKÓW
Życzę też aby na tych szlakach Waszym drogowskazem były słowa Alberta Camusa
„Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną,
bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i bądź
moim przyjacielem.”

5. Szczepy
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach
5.3.1. Na wniosek Komendanta Szczepu zwalniam z funkcji drużynowego 62 MDZ "Słoneczne Dzieci" pwd. Bartosza Miszczuka. Dziękuję za kilkuletnie pełnienie funkcji.

5.3.2. Na wniosek Komendanta Szczepu mianuję na funkcję drużynowej 62 MDZ "Słoneczne Dzieci" Wiktorię Brylińską. Opiekun Bartosz Miszczuk.

5.3.6. Na wniosek Komendanta Szczepu mianuję na funkcję kwatermistrza S62MDHiZ dh. Roberta Żuka.


6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Zwalniam hm. Krzysztofa Żuławnika z funkcji komendanta zgrupowania obozów 62MSDHiZ „Szaniec” w Zgniłosze nad jeziorem Gim.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2014/2015 następującym druhnom i druhom :
pwd. Chodyna Lucyna,
pwd. Jagieło Adrian,
phm. Kuszczyk Dorota,
pwd. Miszczuk Bartosz,
hm. Żuławnik Krzysztof

11. Kary organizacyjne
11.1. Udzielam upomnienia za brak przesłanych rozkazów za rok harcerski 2014/2015
następującym dh (obowiązek podpisany przez drużynowych w opisie funkcji):
- dh Kai Szewczyk 62 MDH „Alek”
Proszę o uzupełnienie zaległości do 15 września.

13. Inne
13.1. Informuje że wymienieni poniżej druhowie i druhny ukończyli wędrowniczy kurs
pierwszej pomocy zorganizowany przez Harcerską Szkołę Ratownictwa ZHP podczas
Zgrupowania Obozów S62MDHiZ. Wszystkim przyznaje odznakę Ratownik ZHP:
Martyna Matusiak
Wiktoria Złoch
Tomasz Kurlej
Adrianna Sobolewska
Izabela Gronek
Dominika Wróbel
Kacper Flis
Kaja Szewczyk
Piotr Maciejek
Michał Buczek
Michał Sopiński

13.3. Informuję, że dh Izabela Gronek ukończyła kurs przewodnikowski organizowany
przez ZKK Hufca ZHP Warszawa Wola
13.4. Informuję, że dh Klaudia Jagodzińska ukończyła kurs przewodnikowski organizowany
przez ZKK Hufca ZHP Warszawa Wola
13.5. Informuję, że dh Martyna Matusiak ukończyła kurs przewodnikowski organizowany
przez ZKK Hufca ZHP Warszawa Wola
13.6. Informuję, że dh Wiktoria Złoch ukończyła kurs przewodnikowski organizowany przez
ZKK Hufca ZHP Warszawa Wola


2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.2.      Postanowienia
Z dniem 5 września 2015 roku powołuję przy szczepie Klub Strzelecki, na okres próbny sześciu miesięcy.
2.3.     Decyzje komendanta
Zarządzam prace porządkowe przy sprzęcie w dniach 26-27 września br. Zobowiązuję kwatermistrza oraz drużynowych do zebrania zespołów do dnia 15 września br.

3.     Zwolnienia i mianowania
3.1      Zwolnienia i mianowania w drużynach
Na wniosek drużynowej, mianuję druha Jonasza Jakobielskiego na funkcję przybocznego 62 MDH „Alek”

Na wniosek drużynowej, mianuję druhnę Patrycję Rutkowską na funkcje przybocznej 62 MDH „Alek”

Zwalniam z funkcji przybocznego 62 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy Starszych druha Macieja Jeszke. Dziękuję druhowi za bardzo dobrą służbę.

3.2.     Zwolnienia i mianowania w szczepie
    Mianuję na funkcję szefa Klubu Strzeleckiego, druha Macieja Jeszke.

8.    Komunikaty
Informuję, że w dniu 6 września br, odbędzie się Rada Szczepu. Sprawy do rozpatrzenia przez Radę można składać u bezpośrednich przełożonych

Informuję, że w dniu 12 września o godz. 10:00,  odbędzie się zebranie rodziców zuchów i harcerzy szczepu. Zebranie odbędzie w Szkole Podstawowej nr 6 w Pruszkowie


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#9 2015-12-10 17:00:17

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2015 rok.

Pruszków  17.10.2015


Rozkaz L9/20152.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.2. Postanowienia

Przyjmuję do szczepu Mateusza Ciałkowskiego. Przydział służbowy: starszyzna

3.     Zwolnienia i mianowania
3.1      Zwolnienia i mianowania w drużynach
Mianuję na funkcję przybocznego w 62 MDZ „Słoneczne Dzieci” druha Michała Tyca
Mianuję na funkcję przybocznego w 62 MDZ „Księżycowe Skrzaty” druha Piotra Żukowskiego

4.     Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób
Otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej druhnie Patrycji Rutkowskiej. Opiekun dh. Adrian Jagieło

5.     Nagrody, pochwały, wyróżnienia
    Udzielam pochwały za udział w uroczystościach w Muzeum Katyńskim n/w druhnom:
Dh. Klaudia Jagodzińska
Dh. Patrycja Rutkowska

Udzielam pochwały za udział w uroczystościach w Muzeum Dulag w dniu 25 września 2015 n/w druhnom i druhom:
Dh. Izabela Gronek
Dh. Maciej Małachowski
Dh. Julia Sobolewska
Dh. Weronika Kacprowicz
Dh. Natalia Kozubska
Dh. Emilia Nowocień
Dh. Martyna Struś


6.    Kary
Za łamanie harcerskich zasad, nie przestrzeganie Prawa Harcerskiego i brak dyscypliny zwalniam karnie ze szczepu dh. Matusza Zająca


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#10 2015-12-12 19:05:12

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2015 rok.

Pruszków  12.12.2015


Rozkaz L10/2015


1.     Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich

Wyjątki z rozkazu L. 12/2015 Komendanta Hufca z dnia 26 października 2015

    5. Szczepy
5.3. Zmiany organizacyjne
5.3.2. Na podstawie porozumienia pomiędzy środowiskami włączam na okres próbny 10 miesięcy 8 Pruszkowską Drużynę Harcerską „Knieja” im. ppłk. Antoniego Żurowskiego w struktury 62 Mazowieckiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Szaniec”. Drużyna zachowuje swojego bohatera oraz teren działania.
5.3.3. Określam pion metodyczny dla 8 PDH „Knieja” na harcerzy starszych i
wędrowników.

5.4. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.4.1. Mianuję na funkcję z-cy Komendanta 62 Mazowieckiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Szaniec” phm. Agnieszkę Fietkiewicz-Zapalską.
5.4.1. Mianuję na funkcję z-cy Komendanta 62 Mazowieckiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Szaniec” pwd. Bartosza Miszczuka.
13.1. Informuję, że pwd. Lucyna Chodyna ukończyła kurs podharcmistrzowski "Gra w
zielone" zorganizowanego przez Szkołę Instruktorską "Iluminacja" Chorągwi Stołecznej ZHP, nr dyplomu 6/PHM1/2015

    Wyjątki z rozkazu  L. 13/2015 Komendanta Hufca z dnia 20 listopada 2015

2. Hufiec 2.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 2.3.1. Powołuję sztab projektu ”Zostań Św Mikołajem 10” i powołuję w jego skład:

Maciej Jeszke – 62MSDHiZ Szaniec


7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.11.2015r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Karolinę Bytniewską. Opiekun hm. Agata Erhardt-Wojciechowska.
8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Na wniosek Komendanta Szczepu zaliczam służbę instruktorską za rok 2014/2015
phm. Annie Kosterkiewicz


Wyjątki z rozkazu  L. 13/2015 Komendanta Hufca z dnia 20 listopada 2015

5. Szczepy
5.4. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.4.1.Na wniosek Komendanta Szczepu zwalniam dh Adriannę Sobolewską z funkcji drużynowej 62 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej Wędrowniczej działającej w ramach 62SDHiZ Szaniec.
5.4.2.Na wniosek Komendanta Szczepu mianuję dh. Damiana Jarzębskiego na funkcję
drużynowego 62 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej Wędrowniczej działającej w ramach 62SDHiZ Szaniec.
7. Mianowania instruktorów
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.2. Z dniem 8. 12.2015r. przyjmuję przewodnika Karolinę Bytniewską w poczet instruktorów ZHP.

2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Decyzje komendanta
Informuję, że w dniu 9 stycznia odbędzie się zbiórka konstytucyjna i wyborcza szczepu.
Miejsce zbiórki: szkoła podstawowa nr 6  w Pruszkowie
Godzina zbiórki: 10:00
Obowiązek obecności dotyczy instruktorów, pełniących funkcje instruktorskie oraz wędrowników

3.     Zwolnienia i mianowania
3.1      Zwolnienia i mianowania w drużynach
3.1.1.    Mianuję na funkcję przybocznego w 62 Mazowieckiej Drużynie Harcerskiej „Alek” druha Wojciecha Żukowskiego
3.1.2.    Zwalniam z funkcji przybocznego w 62 Mazowieckiej Drużynie Harcerskiej „Alek” druha Michała Buczka


Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo