Forum Szczepu 62 MDHiZ "Szaniec" im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"

Forum Szczepu 62 PDHiZ >www.62pdhiz.harc.pl<

  • Nie jesteś zalogowany.

#1 2014-11-13 14:08:46

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Rozkazy Komendanta Szczepu - 2014 rok.

Kostrzyca 22.02.2014

Rozkaz L1/2014




4.    Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób
   
4.2. Zamykam próbę na stopień samarytanki i przyznaję stopień druhnom:
Joannie Reperowskiej
Patrycji Spinek
Adriannie Sobolewskiej
4.2. Zamykam próbę na stopień ćwika i przyznaję stopień druhowi
Maciejowi Jeszke



                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#2 2014-11-13 14:09:12

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2014 rok.

Pruszków 26 marca 2014

Rozkaz specjalny Ls1/2014




1.     Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich

Wyjątki z rozkazu Komendanta Hufca

Rozkaz L. 6/2014

5. Szczepy
5.3. Zmiany organizacyjne
5.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 62 MDH im. Aleksego Dawidowskiego ps. „ALEK” działającej w ramach Szczepu 62 MDHiZ “Szaniec” im. Batalionu Harcerskiego "Zośka" hm. Krzysztofa Żuławnika.

5.3.2. Mianuję na funkcję drużynowej 62 MDH im. Aleksego Dawidowskiego ps. „ALEK” działającej w ramach Szczepu 62 MDHiZ “Szaniec” im. Batalionu Harcerskiego "Zośka" dh Kaję Szewczyk. Opiekun hm Krzysztof Żuławnik.

5.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowego 62 MDH im. Jana Bytnara ps. „RUDY” działającej w ramach Szczepu 62 MDHiZ “Szaniec” im. Batalionu Harcerskiego "Zośka" hm. Krzysztofa Żuławnika.

5.3.4. Mianuję na funkcję drużynowej 62 MDH im. Jana Bytnara ps. „RUDY” działającej w ramach Szczepu 62 MDHiZ “Szaniec” im. Batalionu Harcerskiego "Zośka" dh Alicję Bromę. Opiekun hm. Krzysztof Żuławnik.

5.3.5. Zwalniam z funkcji drużynowego 62 MDZ "Księżycowe Skrzaty" działającej w ramach Szczepu 62 MDHiZ “Szaniec” im. Batalionu Harcerskiego "Zośka" hm. Krzysztofa Żuławnika.

5.3.6. Mianuję na funkcję drużynowej 62 MDZ "Księżycowe Skrzaty" działającej w ramach Szczepu 62 MDHiZ “Szaniec” im. Batalionu Harcerskiego "Zośka" dh Izabelę Gronek. Opiekun pwd. Bartosz Miszczuk.



                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#3 2014-11-13 14:09:46

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2014 rok.

Pruszków 15.03.2014

Rozkaz L2/2014




1.     Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich

Wyjątek z Rozkazu Specjalnego Ls. 2/2014 Naczelnika ZHP z dnia 22 lutego 2014
Listy Pochwalne Naczelnika ZHP
Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:
hm. Krzysztof ŻUŁAWNIK Pruszków Stołeczna

3.     Zwolnienia i mianowania

3.2.     Zwolnienia i mianowania w szczepie
Przyjmuję do Kapituły Stopni Wędrowniczych Szczepu „Szaniec”, druha Samuela Gańko – 1 PDH

5.     Nagrody, pochwały, wyróżnienia
Udzielam pochwały za bardzo pełnienie służby podczas zimowiska w Kostrzycy n/w druhnom i druhom:
Phm. Dorota Kuszczyk
Pwd. Lucyna Chodyna
Pwd. Bartosz Miszczuk
H.O. Magdalena Żuławnik
Sam. Joanna Reperowska
Sam. Patrycja Spinek
Trop. Izabela Gronek
Odkr. Maciej Jeszke
Trop. Alicja Broma
Sam.. Kaja Szewczyk
Och. Julia Sobolewska
Och. Adrianna Sobolewska


                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#4 2014-11-13 14:10:11

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2014 rok.

Pruszków 17.06.2014

Rozkaz L3/2014





2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Uchwały
Przyjmuje do szczepu instruktorów ZHP:
Phm. Anna Kosterkiewicz
Pwd. Adrian Jagieło
2.2    Postanowienia
2.3    Decyzje komendanta

3.     Zwolnienia i mianowania
3.2.     Zwolnienia i mianowania w szczepie
Przyjmuję w skład Kapituły Stopni Wędrowniczych druha Adriana Jagieło
Zwalniam z obowiązków harcerza naszego szczepu n/w druhów:
Dh. Sebastian Goliszewski
Dh. Adam Smoczyński

4.    Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób
Otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej druhnie Adriannie Król, 1 PDH, Szczep im. Ignacego Paderewskiego

5.     Nagrody, pochwały, wyróżnienia
Udzielam pochwały za bardzo dobrą pracę w trakcie roku harcerskiego n/w zuchom, druhnom i druhom:
Dh. Jan Jarecki
Dh. Bartłomiej Makuch
Dh. Maria Lipowska
Dh. Marika Szewczak
Dh. Paweł Piotrowski

Udzielam pochwały z wyróżnieniem za postawę godną naśladowania n/w zuchom, druhnom i druhom:
Dh. Dominika Wróbel
Dh. Emilia Nowocień
Dh. Weronika Kacprowicz
Zuch Ewa Omelańczuk


Nagradzam listem pochwalnym n/w zuchy, druhny i druhów:
Dh Tomasz Kurlej
Dh Paulina Prędkiewicz
Dh. Alicja Zaręba
Dh. Maria Tkaczyk,
Dh. Filip Radzymiński
Dh. Martyna Struś.
Dh. Zuzanna Dukat

Nagradzam nagrodą Komendy Szczepu
Dh. Martyna Struś
Dh. Dominika Wróbel
Dh. Weronika Kacprowicz
Zuch Ewa Omelańczuk


Nagradzam zastęp „Agat” i zastęp „Parasol” za zwycięstwo we współzawodnictwie zastępów czekiem na kwotę 100 zł na zakup dowolnego elementu wyposażenia zastępu




                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#5 2014-11-13 14:10:32

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2014 rok.

Pruszków 13.07.2014

Rozkaz L4/2014


1. Wyjątki z rozkazu władz zwierzchnich

Wyjątki z rozkazu L.13/2014 Komendanta Hufca ZHP Pruszków z dnia 11 lipca 2014
5. Szczepy
5.3.3.  Mianuję    dh  Adriannę  Sobolewską  na  funkcję  drużynowej  62  Mazowieckiej  Drużyny Harcerskiej  Wędrowniczej  działającej  w  ramach   Szczepu  62  Mazowieckich  Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Szaniec”.

5.4. Zmiany organizacje
5.4.1.  Powołuje przy Szczepie 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych” Szaniec”
62 Mazowiecką Drużynę Harcerską Wędrowniczą.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1.  Na  wniosek  Komisji  Stopni  Instruktorskich  z  dnia  25.06.2014  otwieram  próbę  na stopień przewodnika  druhnie Joannie Reperowskiej  ( S62DHiZ „Szaniec”). Opiekun phm. Dorota Kuszczyk.
7.2.2.  Na  wniosek  Komisji  Stopni  Instruktorskich  z  dnia  25.06.2014  otwieram  próbę  na stopień  przewodnika  druhnie  Adriannie  Sobolewskiej  (  S62DHiZ”  Szaniec”)  .  Opiekun  hm. Krzysztof Żuławnik.

                            Rozkaz podpisała
                            Komendant Hufca ZHP Pruszków
                            hm. Beata Pawełczyńska

                                   
Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#6 2014-11-13 14:10:54

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2014 rok.

Pruszków 6.09.2014

Rozkaz L5/2014


1.     Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich

2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Uchwały
2.2    Postanowienia
Przyjmuję do szczepu niżej wymienionych:
Dh. Mateusz Makowski – przydział służbowy 62 MDZ „Księżycowe Skrzaty”
Dh. Patryk Żbikowski – przydział służbowy 62 MDHW
Dh. Wiktoria Złoch – przydział służbowy: 62 MDHS
Dh. Martyna Matusiak – przydział służbowy 62 MDHW
Dh. Klaudia Jagodzińska – przydział służbowy 62 MDHW
Dh. Natalia Majek – przydział służbowy 62 MDHW

3.     Zwolnienia i mianowania
3.1      Zwolnienia i mianowania w drużynach
Mianuję na funkcję przybocznego w 62 MDZ „Księżycowe Skrzaty” druha Mateusza Makowskiego

   
4.    Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób
4.1.     Przyznaję sprawność „Trzy Pióra” niżej wymienionym:
    Dh. Bartosz Miszczuk
    Dh. Katarzyna Żyła
4.2.     Otwieram próbę na stopień „Ćwik” druhowi Patrykowi Żbikowskiemu
4.3.     Otwieram próbę na stopień „Samarytanka” druhnie Wiktorii Złoch

                                   

Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#7 2014-11-13 14:11:14

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2014 rok.

Pruszków  4.11.2014





Rozkaz L6/2014

2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Decyzje komendanta
Powołuję Harcerski Klub Turystyczny działający przy szczepie 62 MDHiZ „Szaniec”


3.     Zwolnienia i mianowania
3.1      Zwolnienia i mianowania w drużynach
    Mianuję na funkcję przybocznych w 62 MDH „Rudy”:
    Druhna Dominika Wróbel – przyboczna II
    Druh Maciej Małachowski – przyboczny III
Mianuje na funkcję przybocznego w 62 MDH „Alek” druha Michała Buczka
Mianuje na funkcje przybocznego w 62 MDH w Zółwinie” druha Jerzego Kieca
Mianuje na funkcje przybocznego w 62 MDHS druha Macieja Jeszke
Mianuję na funkcje przybocznej w 62 MDZ „Księżycowe Skrzaty” druhnę Klaudię Jagodzińską

3.2.     Zwolnienia i mianowania w szczepie
Mianuję na funkcję szefa Harcerskiego Klubu Turystycznego druhnę phm. Annę Kosterkiewicz


4.    Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób
Na wniosek KSW przy szczepie, zamykam w wynikiem pozytywnym próbe na stopień Harcerz Orli druhowi Krystianowi Radziejewskiemu – przydział służbowy – Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. I. Paderewskiego


                                   

Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson



Założ : stronę za darmo