Forum Szczepu 62 MDHiZ "Szaniec" im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"

Forum Szczepu 62 PDHiZ >www.62pdhiz.harc.pl<

  • Nie jesteś zalogowany.

#1 2010-09-11 20:26:40

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Rozkazy 62 PDH "Rudy" - 2010 rok. Drużynowy: hm. Krzysztof Żuławnik

Drużynowy                                     Pruszków  6.03.2010
  62 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej
           im. Jana Bytnara ps. „Rudy”
                    Hufiec Pruszków


Rozkaz  L1/20103.     Zwolnienia
Zwalniam z obowiązków harcerek naszej drużyny dh:
Justynę Pieniążek
Martynę Pieniążek
Powodem zwolnienia w/w jest całkowity brak zainteresowania pracą drużyny

   

                                        Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#2 2010-09-11 20:27:17

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy 62 PDH "Rudy" - 2010 rok. Drużynowy: hm. Krzysztof Żuławnik

Drużynowy                                    Pruszków  26.03.2010
  62 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej
           im. Jana Bytnara ps. „Rudy”
                    Hufiec Pruszków


Rozkaz  L2/2010


1.    Wyjątki z rozkazu władz zwierzchnich
Wyjątki z Rozkazu specjalnego Ls1/2010  Komendanta Szczepu


Druhny i druhowie

Po raz kolejny obchodzimy Święto naszego szczepu. Święto Braterstwa i Służby. Minęło już 67 lat od tamtego wydarzenia a bohaterowie Szarych Szeregów wciąż są żywi w naszej pamięci. Naród ot historia a historia to pamięć.
Pamiętajmy więc, by nasza tożsamość nie przepadła w czasie. Pamiętajmy o ludziach, którzy tworzyli naszą tożsamość.
W związku ze Świętem rozkazuję!
1. W dniu 26 marca we wszystkich zajęciach uczestniczyć w mundurze harcerskim. Ogłaszam ten dzień, dniem mundurowym.
2. Uczestniczyć w obchodach Święta Szczepu

5.     Nagrody, pochwały, wyróżnienia

Udzielam pochwały niżej wymienionym druhnom: dh Alicji Broma, Pauli Szewczak za wzorową postawę podczas wykonywania zadań drużyny i szczepu


                                    Komendant Szczepu

3.    Zwolnienia
3.1. Zwalniam z funkcji zastępowych n/w druhny:
    Dh. Agnieszka Czajkowska
    Dh. Agata Wojciechowska
    Dh. Iza Magnuszewska
Dziękuję w/w druhnom za pracę z zastępami

4.    Mianowania
4.1. Mianuje na funkcje zastępowych:
    Dh. Ada Sobolewska – zastęp „Maryna”
    Dh. Paula Szewczak – zastep „Parasol”
    Dh. Alicja Broma – zastęp „Buki”
    Dh. Maciej Jeszke – zastęp „Pomarańczarnia”   

                                        Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#3 2010-09-11 20:27:58

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy 62 PDH "Rudy" - 2010 rok. Drużynowy: hm. Krzysztof Żuławnik

Drużynowy                                    Pruszków  22.05.2010
  62 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej
           im. Jana Bytnara ps. „Rudy”
                    Hufiec Pruszków


Rozkaz  L3/20102.    Uchwały Rady Drużyny
2.2. Inne uchwały Rady Drużyny

W związku z nie wywiązywaniem się z obowiązków harcerza naszej drużyny zwalniam z jej szeregów n/w druhny:
dh. Karolina Janus
dh. Karolina Gałecka – na własną prośbę
dh. Karolina Redyk – na własną prośbę

Nie zaliczam okresu próbnego i nie przyjmuję do drużyny Zuzanny Górskiej

Istniej możliwość powrotu do drużyny dla w/w druhen, po powtórnym zaliczeniu okresu próbnego


5.  Przyznanie stopni, sprawności, zadań zespołowych, odznak specjalistycznych, uprawnień państwowych

Przyznaję stopień ochotniczki dh Adriannie Sobolewskiej.
Jednocześnie otwieram próbę na stopień tropicielki w/w druhnie


Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#4 2010-09-11 20:29:02

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy 62 PDH "Rudy" - 2010 rok. Drużynowy: hm. Krzysztof Żuławnik

Drużynowy                                    Pruszków  30.07.2010
  62 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej
           im. Jana Bytnara ps. „Rudy”
                    Hufiec PruszkówRozkaz specjalny L1/2010


2.    Uchwały Rady Drużyny
2.1. Dopuszczenie do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego

Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego:
Dh. Wojciech Miks
Dh. Anna Jędras                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#5 2010-10-04 20:21:34

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy 62 PDH "Rudy" - 2010 rok. Drużynowy: hm. Krzysztof Żuławnik

Drużynowy                                    Pruszków  3.10.2010
  62 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej
           im. Jana Bytnara ps. „Rudy”
                    Hufiec Pruszków


Rozkaz  L4/20102.    Uchwały Rady Drużyny
2.2. Inne uchwały Rady Drużyny

Przyjmuję do drużyny zucha trzeciej gwiazdki: Gaweł Brzeziński   

                                        Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#6 2010-11-01 06:59:26

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy 62 PDH "Rudy" - 2010 rok. Drużynowy: hm. Krzysztof Żuławnik

Drużynowy                                    Pruszków  30.10.2010
  62 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej
           im. Jana Bytnara ps. „Rudy”
                    Hufiec Pruszków


Rozkaz  L5/20103.    Zwolnienia
Zwalniam z obowiązków harcerski naszej drużyny, na własną prośbę, dh Adę Dukat. Druhna Ada zachowuje prawo do noszenia barw drużyny, oraz oznak przynależności do drużyny

7.    Kary
Udzielam upomnienia dh Ewelinie Bigos, za brak obecności na zbiórkach drużyny, oraz podczas pełnienia służby
Udzielam upomnienia dh Karolinie Bytniewskiej za nieobecności podczas zbiórek drużyny, oraz podczas służby


   

                                        Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#7 2010-12-11 15:59:26

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy 62 PDH "Rudy" - 2010 rok. Drużynowy: hm. Krzysztof Żuławnik

Drużynowy                                                                                       Pruszków  10.12.2010
  62 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej
           im. Jana Bytnara ps. „Rudy”
                    Hufiec Pruszków


Rozkaz  L6/20102.    Uchwały Rady Drużyny
2.2. Inne uchwały Rady Drużyny
   
Rozwiązuje zastęp „Aniela”.
Druhny z w/w zastępu, będą przydzielone do pozostałych zastępów

3.    Zwolnienia
Zwalniam z obowiązków zastępowego zastępu „Pomarańczarnia” dh Macieja Jeszke. Dziękuje za pełnienie funkcji i życzę sukcesów na funkcji przybocznego

Zwalniam z pełnienia funkcji zastępowej zastępu „Aniela” dh Adę Sobolewską

Zwlniam z obowiązków harcerki naszej drużyny:
Dh Ewa Wągrocka – powodu przeprowadzki i braku możliwości dojazdu na zbiórki
Dh Aleksandra Luc – z powodu nieobecności na zbiórkach od trzech miesięcy

Druhny mają prawo powrotu do drużyny

Zwalniam z obowiązku harcerza naszej drużyny dh Jakuba Ziółek. W związku z przeprowadzką dh został przeniesiony do drużyny naszego Hufca w Kostowcu

4.    Mianowania
Mianuję na funkcję zastępowego zastępu „Pomarańczarnia” dh Wojciecha Miks

7.    Kary
Na wniosek Rady Drużyny udzielam upomnienia dh Janowi Bobula za opuszczanie zbiórek drużyny

8.    Sprawy różne
8.2. Informacje
    Podaję do wiadomości składy zastępów

    Zastęp „Buki”
    Zastępowa – dh Alicja Broma
    Dh Julia Sobolewska
    Dh Dominika Wróbel
    Dh Anna Jędras
    Dh Aldona Sawicka
              Dh Ola Dragić

    Zastęp „Parasol”
    Zastepowa – dh Paula Szewczak
    Dh Sylwia Dobrzyńska
    Dh Ewelina Bigos
    Dh Alicja Bek

Zastęp „Pomarańczarnia”
    Zastepowy – dh Wojciech Miks
    Dh. Jędrek Alvarado
              Dh Gaweł Brzeziński
              Dh Jan Bobula
   

   

                        Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#8 2011-01-04 16:14:26

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy 62 PDH "Rudy" - 2010 rok. Drużynowy: hm. Krzysztof Żuławnik

Drużynowy
     62 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej                                    Pruszków  30.12.2010                                 
           im. Jana Bytnara ps. „Rudy”
                    Hufiec Pruszków


                                                                                      Rozkaz  L7/20105.  Przyznanie stopni, sprawności, zadań zespołowych, odznak specjalistycznych, uprawnień państwowych

    Po sprawdzeniu wiadomości i zaliczeniu wszystkich wymagań, przyznaje stopień Młodzika dh Wojciechowi Miks.
Jednocześnie otwieram próbę na stopień Wywiadowcy w/w druhowi   

                                        Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo