Forum Szczepu 62 MDHiZ "Szaniec" im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"

Forum Szczepu 62 PDHiZ >www.62pdhiz.harc.pl<

  • Nie jesteś zalogowany.

#1 2010-09-11 19:50:56

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Rozkazy Komendanta Szczepu - 2010 rok.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komendant Szczepu 62
Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
Hufiec Pruszków

                                   Kostrzyca  4 lutego 2010

Rozkaz specjalny Ls1/2010

2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Uchwały

Decyzją rady Szczepu z dnia 4 lutego 2010 roku, przyjmuję na członków honorowych szczepu niżej wymienionych:

Joanna Olejniczak
Paulina Olejniczak
Gabriela Olejniczak
Hubert Olejniczak

Honorowi członkowie szczepu mają prawo do noszenia barw i oznak szczepu

           
Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#2 2010-09-11 19:51:33

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2010 rok.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komendant Szczepu 62
Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
Hufiec Pruszków

                                                   Pruszków 26 marca 2010

Rozkaz specjalny Ls2/2010


Druhny i druhowie

Po raz kolejny obchodzimy Święto naszego szczepu. Święto Braterstwa i Służby. Minęło już 67 lat od tamtego wydarzenia a bohaterowie Szarych Szeregów wciąż są żywi w naszej pamięci. Naród ot historia a historia to pamięć.
Pamiętajmy więc, by nasza tożsamość nie przepadła w czasie. Pamiętajmy o ludziach, którzy tworzyli naszą tożsamość.
W związku ze Świętem rozkazuję!
1. W dniu 26 marca we wszystkich zajęciach uczestniczyć w mundurze harcerskim. Ogłaszam ten dzień, dniem mundurowym.
2. Uczestniczyć w obchodach Święta Szczepu

                                    Komendant Szczepu

2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Uchwały

Decyzją rady Szczepu z dnia 15 marca 2010 roku, przyjmuję na członka honorowego szczepu dh phm Dorotę Chorąży


Honorowi członkowie szczepu mają prawo do noszenia barw i oznak szczepu

5.     Nagrody, pochwały, wyróżnienia

Decyzją rady Szczepu z dnia 15 marca 2010 roku, dh Kai Szewczyk zostało przyznane miano Harcerki Roku. Druhna Kaja otrzymała prawo do noszenia odznaki Wzorowej Harcerki.

Udzielam pochwały niżej wymienionym druhnom: dh Sylwie Omelańczuk, Izie Zaręba, Alicji Broma, Pauli Szewczak za wzorową postawę podczas wykonywania zadań drużyny i szczepu

           
Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#3 2010-09-11 20:12:51

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2010 rok.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komendant Szczepu 62
Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
Hufiec Pruszków

                                                 Pruszków 19 czerwca 2010

Rozkaz specjalny L1/2010


Druhny i druhowie
Kolejny rok za nami.
Kolejne stopnie i sprawności.
Jesteście starsi o rok. Poznaliście nowe tajniki harcerskiego życia, harcerskiej wiedzy. Nabraliście doświadczenia. To co wydawało Wam się trudne i nieosiągalne, okazało się w zasięgu ręki. Nie zmarnujcie tego. Na obozie utrwalicie, to, czego się nauczyliście podczas zbiórek. Nowe doznania zaprocentują w nadchodzącym roku harcerskim. Przed nami nowe wyzwania. Życzę wam aby wasze ideały były „naprawdę wysokie”
Przed nami wakacje. Czas wypoczynku. Ale także czas pracy, służby i zabawy na obozie i kolonii. Kto nie jedzie, niech żałuje.
Życzę wam dużo słońca i wakacji pełnych przygód

                                    Komendant Szczepu

2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Uchwały

Decyzją rady Szczepu, nadaję miano Harcerza Roku, oraz przyznaję prawo do noszenia odznaki Wzorowego Harcerza Roku druhnie Alicji Broma

3.     Zwolnienia i mianowania
3.1      Zwolnienia i mianowania w drużynach
Mianuję na funkcję przybocznego w 62 PDZ „Słoneczne Dzieci” dh Bartosza Miszczuka

5.     Nagrody, pochwały, wyróżnienia

Udzielam pochwały i wyróżniam listem pochwalnym:
- za bardzo ogromne zaangażowanie w życie drużyny i szczepu
Dh. Kaja Szewczyk
Dh. Sylwia Omelanczuk
Dh. Iza Zaręba
Dh. Alicja Broma
Dh. Paula Szewczak
Dh. Wojciech Miks
Zuch Julia Błaszkiewicz
Zuch Paweł Błaszkiewicz
- za obecność na wszystkich zbiórkach drużyny, dyscyplinę i wytrwałość
Dh Ada Dukat
Dh. Zuzia Dukat

Udzielam pochwały za pracę na rzecz rozwoju drużyny dh Maciejowi Jeszke

Udzielam pochwały za całoroczną pracę
Zuchom:
Julia Gałek

Druhnom:
Annie Jędras
Adzie Sobolewskiej

Udzielam pochwały za zaangażowanie, wkład rozwój szczepu i samodzielną pracę:
Dh. Agacie Wojciechowskiej i dh Izie Magnuszewskiej, dh Agnieszce Czajkowskiej, dh Joannie Reperowskiej

Dziękuję także całej kadrze i wszystkim harcerzom i zuchom za całoroczne działanie, pracę na rzecz rozwoju naszego szczepu i służbę

Serdecznie dziękuje rodzicom angażującym się w prace naszego szczepu a w szczególności:
pani Bytniewskiej
pani Jóźwiak
pani Maroń
pani Sobolewskiej
panu Jeszke
panu Dukat
panu Dragić
panu Olszak
Dzięki rodzicom pomagającym nam w pracy możemy łatwiej osiągać zamierzone cele


           
Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#4 2010-09-11 20:14:37

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2010 rok.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komendant Szczepu 62
Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
Hufiec Pruszków

                                                   Pruszków 30 lipca 2010

Rozkaz specjalny Ls3/2010
2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Uchwały

Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh Joannę Olejniczak
Dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego dh Bartosza Miszczuk


4.    Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób

Otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej dh Joannie Olejniczak – opiekun próby hm Krzysztof Żuławnik

Przyznaje stopień wywiadowcy dh Bartoszowi Miszczuk, jednocześnie otwieram próbę na stopień Ćwika w/w druhowi                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#5 2010-09-11 20:23:26

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2010 rok.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komendant Szczepu 62
Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
Hufiec Pruszków

                                                 Pruszków 4 września 2010

Rozkaz L2/2010


2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Uchwały

Decyzją Rady szczepu, zawiązuję zastęp starszo harcerski (kadrowy). Zastęp będzie działał wg regulaminu (w załączeniu – załącznik nr 1)

Zatwierdzono regulamin rekrutacji obozowej (w załączeniu – załącznik nr 2)


3.     Zwolnienia i mianowania
3.1      Zwolnienia i mianowania w drużynach

Mianuję na funkcję przybocznej 62 PDH „Rudy” dh Adriannę Sobolewską  - okres próbny 4 miesiące

3.2.        Zwolnienia i mianowania w szczepie

Mianuję na funkcję zastępcy komendanta szczepu dh Dorotę Kuszczyk

4.    Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób

Po zaliczeniu wymagań próby i wykonaniu powierzonych zadań, przyznaje stopień tropicielki nw druhnom:
Dh. Och. Joanna Reperowska
Dh. Och. Agnieszka Czajkowska
Dh. Och. Agata Wojciechowska
Dh. Och. Izabela Magnuszewska
Dh. Och. Karolina Bytniewska
Dh. Och. Adrianna Sobolewska
Dh. Och. Katarzyna Żyła

Jednocześnie otwieram próbę na stopień Pionierki w/w druhnom

Po zaliczeniu wymagań i wykonaniu powierzonych zadań, przyznaje stopień Ćwika dh Janowi Kozłowskiemu

                                    Czuwaj!Załącznik nr 1


Regulamin działania zastępu starszo harcerskiego

Niniejszy regulamin ma zastosowanie w szczepie 62 PDHiZ „Zośka”

I.    Zastęp

1.    Zastęp starszo harcerski (wędrowniczy), zwany dalej „zastępem” jest integralną częścią szczepu 62 PDHiZ „Zośka”.
2.    W zastępie obowiązują zasady przyjęte w szczepie, regulamin mundurowy, oraz obowiązki wynikające z pełnionych funkcji
3.    Zastęp posiada nazwę, proporzec i kronikę

II.    Zasada działania

1.    Zastęp reprezentuje Szczep podczas imprez, wyjazdów, uroczystości, oraz w każdej sytuacji, kiedy zachodzi taka potrzeba
2.    Zastęp tworzy trzon kadrowy szczepu
3.    Zastęp wspiera drużyny i Komendę Szczepu w działaniach programowych i metodycznych
4.    Zastęp podejmuje działania zgodne z metodyką pionu starszoharcerskiego i wędrowniczego, zgodnego z dewizą: „Wyjdź w Świat, zobacz, pomyśl, pomóż - czyli Działaj !”


III.    Członkowie zastępu

1.    Członkiem zastępu staje się automatycznie każdy funkcyjny szczepu
2.    Członkiem zastępu może zostać harcerz/harcerka, którzy ukończyli 14 lat
3.    Każdy członek zastępu ma obowiązek znalezienia dla siebie pola służby. Zadanie wyznacza, po konsultacji, Rada lub Komenda Szczepu


IV.    Prawa członka zastępu

1.    Każdy członek zastępu ma prawo do noszenia barw i oznaczeń szczepu 62 PDHiZ „Zośka”
2.    Każdy członek zastępu ma prawo do korzyści, jakie daje przynależność do szczepu (korzystanie z dotacji, harcówki, sprzętu obozowego, komputerowego, itp.)
3.    Każdy członek zastępu, który pełni funkcje w szczepie ma prawo do głosu w czasie Rady szczepu, oraz ma prawo do zgłaszania uwag, wniosków i propozycji programowych

V.    Obowiązki członka zastępu

1.    Każdy członek zastępu ma obowiązek godnie reprezentować Szczep 62 PDHiZ „Zośka”
2.    Każdy członek zastępu ma obowiązek przestrzegać regulaminów szczepu, uchwał i decyzji Rady i Komendy Szczepu
3.    Każdy członek zastępu ma obowiązek swoja postawą (nauka, postawa moralna, itp.) dawać przykład zuchom, harcerzom młodszym, oraz rówieśnikom

VI.    Wykluczenie z zastępu

1.    Wykluczenie z zastępu może nastąpić w przypadku, gdy członek zastępu łamie Przyrzeczenie Harcerskie, Prawo Harcerskie, nie stosuje się do zasad panujących w szczepie
2.    Decyzję o wykluczeniu z zastępu może podjąć Zastęp zwykłą większością głosów, przy co najmniej 50% składzie
3.    Decyzję o wykluczeniu z zastępu może podjąć Rada lub Komenda Szczepu
4.    Osoba wykluczona może odwołać się do Rady lub Komendy Szczepu w terminie 7 dni od decyzji o wykluczeniu

VII.    Podległość zastępu

1.    Zastęp kadrowy podlega bezpośrednio Komendantowi Szczepu, chyba, że Komendant wyznaczy osobę odpowiedzialna za zastęp
2.    Zastęp jest wpisany w strukturę szczepu i stanowi jego integralną część

VIII.    Pozostałe

1.    Wszystkie kwestie sporne na temat zastępu rozstrzyga Komenda Szczepu
2.    Poprawki do niniejszego regulaminu nanosi i zatwierdza Komenda Szczepu


Załącznik nr 2Regulamin rekrutacji obozowej.

1, Uczestnikiem koloni/obozu/zimowiska może być zuch, harcerz, który poprzez całoroczną uzbierał odpowiednią ilość punktów
1.1. Punkty można zdobyć poprzez:
- uczestnictwo w zbiórkach drużyny – 1 pkt za zbiórkę (za nieobecność -1 pkt)
- uczestnictwo w zbiórkach specjalnych (szczepu, hufca, święta narodowe) – 3 pkt za zbiórkę (Za nieobecność -5 pkt)
- regulaminowe umundurowanie podczas zbiórek – 1 pkt za zbiórkę (za brak umundurowania -1 pkt)
- regulaminowe umundurowanie podczas zbiórek specjalnych – 5 pkt za zbiórkę (za brak regulaminowego umundurowania -5 pkt)
- Wykonywanie zadań, zdobywanie stopni i sprawności – 10 pkt za stopień, 2 pkt za sprawność
- Kreatywność (pomysły własne) – od 1 do 10 pkt
1.2. Minimalna ilość punktów, jaką należy zgromadzić wynosi 80 pkt
1.3. Powyższe zasady obejmują również kadrę młodzieżową

2. Kwalifikacja na obóz
2.1. Zgodnie z ustaleniami Rady Szczepu, ilość miejsc obozowych dla harcerzy wynosi:
- 10 dla chłopców i 15 dla dziewcząt (pięć zastępów pięcioosobowych)
- 12 dla zuchów chłopców i 12 dla zuchów dziewcząt
2.2. Ilość miejsc obozowych może być zmieniona na wniosek Rady Szczepu
2.3. Podczas kwalifikacji uczestników, brane są pod uwagę:
- punkty
- czas przynależności do drużyny
- umundurowanie (pełne regulaminowe umundurowanie szczepu – patrz załącznik)
- poprzednie obozy (postawa)
2.4. Warunkiem wstępnej kwalifikacji jest podpisanie zobowiązania przestrzegania zasad przez rodziców zucha/harcerza
2.5. Rada Szczepu może w wyjątkowych okolicznościach podjąć decyzje o zabraniu zucha, harcerza, którzy nie osiągnęli pułapu minimalnej ilości punktów lub osoby nie zrzeszonej na obóz. W tym wypadku odpłatność za pobyt jest wnoszona w całości, bez uwzględnienia dofinansowania (od 15 do 30% więcej od kwoty podstawowej)

3. Zasady obowiązujące podczas obozu
3.1. Zuchy u harcerze nie zabierają telefonów komórkowych, oraz innych urządzeń elektronicznych, oraz kart do gry
3.2. Obowiązuje jednakowe kieszonkowe dla wszystkich uczestników (ustalane na zebraniu z rodzicami)
3.3. Podczas obozu/kolonii nie ma odwiedzin rodziców, chyba że rodzice ustalą inaczej na pierwszym zebraniu

4. Odpłatność za pobyt
4.1. Każdy zuch/harcerz i zuch otrzymuje zniżkę w odpłatności wg schematu:
- 20% pkt więcej od minimum – 5% zniżki
- 30% pkt więcej od minimum – 10% zniżki
- 40% pkt więcej od minimum – 15% zniżki
- >50% pkt więcej od minimum – 20% zniżki
4.2. Kadra młodzieżowa wnosi 50% wartości odpłatności, chyba że nie osiągnie żądanej minimalnej ilości punktów. Wtedy odpłatność wynosi 100%
4.3. Zniżki są uzależnione od kondycji finansowej szczepu i mogą ulec zmianie lub zawieszeniu

5. Uwagi końcowe
5.1. Wszystkie kwestie sporne, w tym nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komenda Szczepu
5.2. Decyzje Komendy są wiążące dla wszystkich zuchów, harcerzy i instruktorów szczepu i nie podlegają odwołaniu


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#6 2010-11-27 08:13:17

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2010 rok.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komendant Szczepu 62
Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
Hufiec Pruszków

                                                Pruszków 26 listopada 2010

Rozkaz L3/2010


2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu

2.3          Decyzje Komendanta Szczepu
W związku z całkowitym brakiem zainteresowania pracą drużyny i szczepu zawieszam druhnę Karolinę Bytniewską w prawach harcerki.
Druhna Karolina Bytniewska ma 14 dni na odwołanie się od decyzji lub podjęcie pracy na pełnionej funkcji


4.    Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób

Po zaliczeniu wymagań i wykonaniu powierzonych zadań, przyznaje stopień Ćwika dh Bartoszowi Miszczuk

Otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego dh. Janowi Kozłowskiemu

                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#7 2010-12-11 09:02:56

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2010 rok.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komendant Szczepu 62
Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
Hufiec Pruszków

                                                Pruszków 10 grudnia 2010

Rozkaz L4/2010


3.     Zwolnienia i mianowania
3.2.     Zwolnienia i mianowania w drużynach

Zwalniam z obowiązków przybocznej 62 PDH „Rudy”, na własną prośbę, dh Karolinę Bytniewską

Zwalniam z obowiązków harcerki naszego szczepu dh Karolinę Bytniewską. Druhna ma prawo powrotu do szczepu

Mianuję na funkcję przybocznego w 62 PDH „Rudy” dh. Macieja Jeszke

                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo