Forum Szczepu 62 MDHiZ "Szaniec" im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"

Forum Szczepu 62 PDHiZ >www.62pdhiz.harc.pl<

  • Nie jesteś zalogowany.

#1 2018-03-28 20:29:30

lucky_lu
Szef
Zarejestrowany: 2008-10-23
Posty: 100
Prawdziwe imię: Lucyna
Drużyna:
Reputacja :  [+ 28/ -1 ]

Rozkazy Komendanta Szczepu - 2018

Pruszków, 13 stycznia 2018 r.

Rozkaz L1/2018

1.    Wyjątki z rozkazów
1.1. Wyjątek z rozkazu komendanta hufca L. 15/2017 z dnia 28-10-2017 roku
Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L 10 z dnia 30-09-2017r.
3.Główna Kwatera ZHP
3,2Mianowania
3,2,8 Mianuję na funkcję Szefowej Inspektoratu Harcerskiej Służby Zabezpieczenia hm. Agnieszkę Fietkiewicz-Zapalską – Chorągiew Stołeczna
Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L.13. z dnia 17.010. 2017 r.
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów
4.3.1. Powołuję komendę Kursu Harcerskiej Służby Zabezpieczenia "Jesień 2017" w następującym składzie: - hm. Agnieszka FIETKIEWICZ-ZAPALSKA - Hufiec Pruszków – komendantka kursu;

1.    Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
1.1.2. Informuję, że Komenda Hufca działając na podstawie § 49ust.1 pkt. 5 Statutu ZHP oraz wykonując Uchwałę Rad Naczelnej nr 50/XXXVIII z dn. 4 marca 2017r. w sprawie terminarza zjazdów sprawozdawczych hufców w roku 2017, przyjęła Uchwałę 5/2017 w sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Hufca na dzień 18.11.2017 r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu. 1.1.3. Działając na podstawie § 49 pkt. 2 Statutu ZHP, wnioskuję, aby Zjazd Sprawozdawczy zwołany na dzień 18 listopada 2017 r. obradował również nad sprawami właściwymi dla Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Pruszkowie w przedmiocie: - Zmiany liczebności Komendy Hufca - Uzupełnienia składu Komendy Hufca Wniosek formalny zostanie przedstawiony Zjazdowi Sprawozdawczemu.
1.2.2 Informuję o decyzji komendanta i skarbnika hufca z dnia 27.10.2017r. w sprawie DSCZ dla zimowisk. Treść decyzji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.
1.2 Informacje
1.2.2. Podaje do wiadomości listę osób czynnym prawem wyborczym na Zjazd Sprawozdawczy zwołany na dzień 18.11.
4. dh Brylińska Wiktoria Drużynowa
5. Dh Broma Alicja Drużynowa
7. Pwd. Chodyna Lucyna Członek Szczepu, Członek KR Hufca
10. Hm. Fietkiewicz-Zapalska Agnieszka Z-ca komendanta szczepu
12. Pwd. Głuszek Piotr Szef HKSHSZ
13. Dh Gronek Izabela Drużynowa
17. Pwd. Jagieło Adrian Szef Szczepowego KSW
21. Phm. Kosterkiewicz Szef Klubu Turystycznego Szczepu
34. Dh Machrowicz Konrad Skarbnik Szczepu
41. Pwd Miszczuk Bartosz Z-ca komendanta szczepu
42. Hm. Nagraba Barbara Z-ca komendanta szczepu
59. Dh Reperowska Joanna Drużynowa
61. Dh Rutkowska Patrycja Drużynowa
63. Dh Spinek Patrycja Drużynowa
66, Dh Sopiński Michał Kwatermistrz szczepu
70. Dh Sobolewska Adrianna Drużynowa
75. Dh Wróbel Jacek Z-ca komendanta szczepu
76. Dh Wróbel Dominika Drużynowa
79. Dh Złoch Wiktoria Drużynowa
80. Dh Żuk Robert Kwatermistrz Szczepu
82. Hm. Żuławnik Krzysztof Szef KSiI

2.    Hufiec
2.2.    Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 2.3.1. Rozwiązuje sztab kursu przewodnikowskiego „Granatowa Tajemnica” . Odwołani zostają ze składu:
pwd. Karolina Bytniewska - Członek Komendy

13. Inne
13.1. Podaje do wiadomości listę osób, które ukończyły Kurs Przewodnikowski "Granatowa Tajemnica" 2017
Dh Oliwia Jeżowska (S62 MDHiZ) 06/HP/KP/2017
Dh Michał Sopiński (S62 MDHiZ) 21/HP/KP/2017


1.2. Wyjątek z rozkazu komendanta hufca L. 16/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku

2. Hufiec
2.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję sztab akcji „Zostań Św Mikołajem 12”:
Dh Konrad Machrowicz – koordynator Szaniec

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Po wniosku Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.11.2017 informuje o zmianie opiekuna próby przewodnikowskiej dh. Konrada Machrowicza z hm. Agnieszki FietkiewiczZapalskiej na hm. Krzysztofa Żuławnika

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody Dziękuje wszystkim członkom Hufca Pruszków za godny udział w obchodach Święta Niepodległości 2017. Szczególnie gorąco dziękuje S62MDHiZ Szaniec za organizację miasteczka harcerskiego w Brwinowie.

1.3. Wyjątek z rozkazu komendanta hufca L. 1/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku
1. Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
1.2.1 Podaję do informację dotyczą ca zmiany lokalizacji z Puław na Chęciny zimowiska organizowanego przez S62MDHiZ w dniach 13-21 stycznia 2018 roku.

2.    Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1 Mianuję na funkcję Pełnomocnika ds. HALiZ hm. Krzysztofa Żuławnika

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1 Rozwiązuję z dniem 23.12.2017 sztab akcji „Zostań Św Mikołajem 12”: Odwołani zostają:
Dh Konrad Machrowicz – koordynator Szaniec
Bardzo dziękuję całemu sztabowi za sprawne zorganizowanie i przeprowadzenie akcji.

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1 Na wniosek Komendantki Szczepu 62 Mazowieckich Drużyn Harcerkich i Zuchowych „Szaniec” zwalniam z z funkcji drużynowej 62 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy Starszych "Krzemień" druhnę Joannę Reperowską. Dziękuję druhnie za jej zaangażowanie i prowadzenie drużyny.
5.3.2 Na wniosek Komendantki Szczepu 62 Mazowieckich Drużyn Harcerkich i Zuchowych „Szaniec” mianuję na funkcję drużynowego 62 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy Starszych "Krzemień" druha Mateusza Gizę. Opiekun drużyny: hm. Krzysztof Żuławnik

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania kadry HALiZ
6.1.3 Mianuję hm. Krzysztofa Żuławnika Komendantem Zimowiska w Chęcinach organizowanego w przez Szczep 62 Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Szaniec”

7. Mianowania instruktorów
7.2 Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.2 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.01.2018 otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Dominice Wróbel opiekun hm. Krzysztof Żuławnik.

9. Przydział służbowy
9.2 Zmiana przydziału służbowego
9.2.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego pwd. Piotra Głuszka z Hufca ZHP Pruszków na Hufiec ZHP Warszawa- Wola .


Czuwaj!

Komendant Szczepu
62 MDHiZ „Szaniec”

Pwd. Lucyna Chodyna

Offline

 

#2 2018-03-28 20:30:20

lucky_lu
Szef
Zarejestrowany: 2008-10-23
Posty: 100
Prawdziwe imię: Lucyna
Drużyna:
Reputacja :  [+ 28/ -1 ]

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2018

Pruszków, 24 marca 2018 r.

Rozkaz L2/2018

1.    Wyjątki z rozkazów
1.1. Wyjątek z rozkazu komendanta hufca L. L2/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku
Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Stołecznej Rozkaz L.1/2018 z dn. 12 stycznia 2018 r.
2. Hufce
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
2.3.3. W związku ze zmianami dokonanymi przez Zjazd Sprawozdawczy Hufca Pruszków w dniu 18 listopada 2017 r. podaję aktualny skład komendy hufca:
- phm. Iwona HORSZTYŃSKA - komendantka hufca;
- dh. Beata JESZKE - skarbniczka hufca;
- hm. Agata ERHARDT-WOJCIECHOWSKA
- członkini komendy hufca ds. kształcenia;
- phm. Małgorzata ZINKIEWICZ - członkini komendy hufca ds. pracy z kadrą;
- hm. Krzysztof ŻUŁAWNIK - członek komendy ds. HALiZ
- hm. Filip OSMAŃSKI - członek komendy.

5. Szczepy
5.4. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.4.1. Na wniosek Komendantki Szczepu 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych i samej zainteresowanej zwalniam z funkcji zastępcy komendantki szczepu hm. Agnieszkę Fietkiewicz-Zapalską.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 „ Iskra Poczwórnego Ognia” - Nagrodę drużynowych dla harcerzy wyróżniających się w środowiskach otrzymują:

trop. Emilia Nowocień 62 MDHS „Krzemień” Za zaangażowanie w pracę drużyny, skromność i szczerość.
odk. Jakub Mantey 62 MDHS „Krzemień” Za poszukiwanie nowych pól służby i zaangażowanie w pracę drużyny.
och. Maja Mantey 62 MDH „Rudy” Za zaangażowanie w pracę drużyny, chętną pomoc niesioną bliźnim, rozświetlanie najciemniejszych dni uśmiechem oraz za dążenie do ideałów i nieustanną pracę nad sobą.
wyw. Maciej Kliszcz 62 MDH „Rudy” Za zorganizowanie, dbanie o dobry humor drużyny oraz spieszenie z pomocą, kiedy jest ona potrzebna.
Tymoteusz Łempicki-Janik 62 MDH „Alek” Dziękuję Ci za Twój uśmiech, za Twoją pomoc oraz bardzo duże zaangażowanie. Tymek, jako zastępowy, wywiązuje się wzorowo ze swoich obowiązków, bardzo dobrze prowadzi zastęp oraz ma postawę godną harcerza.
sam. Oliwia Jeżowska 62 MDH „Alek” Druhna od samego początku wywiązywała się ze swoich obowiązków bardzo dobrze, pilna, uczynna. Dziękuję Ci za Twoje ogromne wsparcie, uśmiech, dobre słowo – to, co każdemu najbardziej się przydaje. Harcerze zaufali Tobie tak samo jak ja. Nie wiem czy bez Ciebie bym sobie tak samo poradziła. Druhna jest może u nas tylko rok, ale czuję się jakbyśmy pracowały ze sobą bardzo długo. Nie zmieniaj się, bądź sobą i jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za to, że jesteś img/smilies/smile

12.6 Zgodnie z uchwałą komendy hufca oraz przyjętym regulaminem przyznaje listki dębowe jako świadectwo stażu za zaliczoną służbę instruktorską:
Pwd Lucyna Chodyna Lata Służby 5, przyznane listki w 2018 1 złoty
Hm Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska Lata służby 8, przyznane listki w 2018 1 srebrny
Pwd Bartosz Miszczuk Lata Służby 5, przyznane listki w 2018 1 złoty

13. Inne
13.1 Informuję, że druhna Aleksandra Zabrzycka ukończyła Wędrowniczy Kursu Pierwszej Pomocy organizowany przez Harcerską Szkołę Ratownictwa ZHP.
13.2 Przyznaję druhnie Aleksandrze Zabrzyckiej odznakę Ratownika ZHP.
13.3 Informuję, że druhna Adrianna Sobolewska ukończyła Kurs Drużynowych Wędrowniczych organizowany przez Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej „Rzeka”.

1.2. Wyjątek z rozkazu komendanta hufca L. 3/2018 z dnia 23 marca 2018 roku
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1 Podaję do wiadomości, że Komenda hufca podjęła Uchwałę nr 1/2018 z dnia 23 marca 2018r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Skarbnika Hufca oraz powierzenia funkcji Skarbnika Hufca.

2. Hufiec
2.1 Zwolnienia w Komendzie Hufca
2.1.1 Zgodnie z Uchwałą Komendy zwalniam na prośbę zainteresowanej z funkcji Skarbnika Hufca druhnę Beatę Jeszke.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Zgodnie z Uchwałą mianuję druha Konrada Machrowicza Skarbnikiem Hufca.

5. Szczepy
5.4. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.4.1. Na wniosek Komendantki Szczepu 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych zwalniam z funkcji drużynowej 62 MDH „Anoda” druhnę Patrycję Spinek. Bardzo dziękuję druhnie za kilka lat wzorowego prowadzenia drużyny.
5.4.2. Na wniosek Komendantki Szczepu 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych mianuję na funkcję drużynowego 62 MDH „Anoda” druha Konrada Machrowicza.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika
7.1.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21.02.2018r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Wiktorię Brylińską. Opiekun phm. Justyna Miros (Hufiec Piastów).
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21.02.2018r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Michałowi Sopińskiemu. Opiekun phm. Arkadiusz Mioduszewski.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 Udzielam pochwały za zaangażowanie i pracę włożoną w porządkowanie pomieszczeń hufca następującym Druhnom i Druhom:
Dh. Karinie Wróbel
Dh. Dominice Wróbel
Dh. Michałowi Sopińskiemu
pwd. Jackowi Wróbel
Bardzo serdecznie dziękuję za Waszą pracę i czas poświęcony na rzecz naszego „harcerskiego domu”.
13. Inne
13.3 Informuję, że druh Wiktor Polak ukończył Wędrowniczy Kursu Pierwszej Pomocy organizowany przez Harcerską Szkołę Ratownictwa ZHP.
13.4 Przyznaję druhowi Wiktorowi Polakowi odznakę Ratownika ZHP.


SZCZEP
   

3.     Zwolnienia i mianowania
3.1      Zwolnienia i mianowania w drużynach
3.1.1 Zwalniam z funkcji przybocznego 62 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej „Anoda” druha Konrada Machrowicza
3.1.2 Zwalniam z funkcji opiekuna szóstek zuchowych męskich w 62 Mazowieckiej Drużyny Zuchowej „Słoneczne Dzieci” druha Jakuba Manteya
3.1.3 Mianuję na funkcję przybocznego 62 Mazowieckiej Drużyny Zuchowej „Słoneczne Dzieci” druha Jakuba Manteya
3.1.4 Mianuję na funkcję opiekuna szóstek zuchowych męskich w 62 Mazowieckiej Drużynie Zuchowej „Słoneczne Dzieci” druha Wiktora Polaka
3.1.5 Mianuję na funkcję przybocznego 62 Mazowieckiej Gromady Zuchowej „Gwiezdne Żółwie” druha Filipa Biedrzyckiego
3.1.6 Mianuję na funkcję przybocznej 62 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej im. Aleksego Dawidowskiego „Alek” druhnę Emilię Nowocień
3.1.7 Mianuję na funkcję przybocznego 62 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej im. Aleksego Dawidowskiego „Alek” druha Bartłomieja Makucha
3.1.8 Mianuję na funkcję przybocznego 62 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej Wędrowniczej „Knieja”  im. Antoniego Żurowskiego druha Tomasza Chotkowskiego


5.     Nagrody, pochwały, wyróżnienia
5.1 Na wniosek drużynowej nagradzam nagrodą „Harcerz Roku” druha Tymoteusza Łempickiego-Janika
5.2 Udzielam pochwały za zaangażowanie w projekt społeczny „Wymiana Ciepła” druhom i druhnom: Annie Jędras, Adriannie Sobolewskiej, Robertowi Żukowi, Dominice Wróbel, Weronice Kacprowicz.


Czuwaj!
Komendant Szczepu
62 MDHiZ „Szaniec”

Pwd. Lucyna Chodyna

Offline

 

#3 2018-05-23 23:23:07

lucky_lu
Szef
Zarejestrowany: 2008-10-23
Posty: 100
Prawdziwe imię: Lucyna
Drużyna:
Reputacja :  [+ 28/ -1 ]

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2018

Pruszków, 14 kwietnia 2018 r.

Rozkaz L3/2018
1.    Wyjątki z rozkazów
1.1. Wyjątek z rozkazu komendanta hufca L. L4/2018 z dnia 28 marca 2018 roku
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1 Powołuję sztab XXXIII Rajdu Szlakiem Naszej Historii w składzie:
hm. Barbara Nagraba, dh. Weronika Kacprowicz

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 Udzielam pochwały za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie dokumentów do projektów Budżetu Obywatelskiego, motywowanie i zbieranie podpisów na listach następującym Druhnom i Druhom:
pwd. Lucyna Chodyna dh. Adrianna Sobolewska dh. Dominika Wróbel dh. Weronika Kacprowicz dh. Anna Jędras dh. Karolina Bytniewska dh. Robert Żuk
Bardzo serdecznie dziękuję za Wasze zaangażowanie.

1.2. Wyjątek z rozkazu komendanta hufca L. 5/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku
5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Na wniosek Komendantki Szczepu 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych zwalniam z funkcji drużynowej 62 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej im. Jana Bytnara „Rudy” druhnę Alicję Bromę. Bardzo dziękuję druhnie za kilkuletnie wzorowe prowadzenie drużyny. Powodzenia na dalszej harcerskiej ścieżce.
5.3.2. Na wniosek Komendantki Szczepu 62 Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych mianuję na funkcję drużynowej 62 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej im. Jana Bytnara „Rudy” druhnę Weronikę Kacprowicz. Opiekun drużyny druhna Alicja Broma..

SZCZEP
3.     Zwolnienia i mianowania
3.1      Zwolnienia i mianowania w drużynach
3.1.1 Mianuję na funkcję przybocznej 62 Mazowieckiej Drużyny Zuchowej „Księżycowe Skrzaty” druhnę Weronikę Gronek.

8. Komunikaty
8.1 Podaję do wiadomości wyniki Rajdu Szlakiem Bohaterów Szarych Szergegów:
W kategorii drużyny harcerskie – nagrodę rzeczową otrzymuje 62 Mazowiecka Drużyna Harcerska „Anoda”
W kategorii gromady zuchowe – nagrodę rzeczową otrzymuje 62 Mazowiecka Gromada Zuchowa „Gwiezdne Żółwie”
Wszystkim drużynom biorącym udział w Rajdzie serdecznie gratuluję kreatywności i pomysłowości i życzę powodzenia na kolejnych rajdach.

Czuwaj!
Komendant Szczepu
62 MDHiZ „Szaniec”

Pwd. Lucyna Chodyna

Offline

 

#4 2018-05-23 23:25:41

lucky_lu
Szef
Zarejestrowany: 2008-10-23
Posty: 100
Prawdziwe imię: Lucyna
Drużyna:
Reputacja :  [+ 28/ -1 ]

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2018

Pruszków, 19 maja 2018 r.

Rozkaz L4/2018
1.    Wyjątki z rozkazów

1.1. Wyjątek z rozkazu komendanta hufca L. L7/2018 z dnia 16 maja 2018 roku
2.1 Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.4 Zwalniam z funkcji KSW Szczepu 62 MDHiZ „Szaniec” pwd. Adriana Jagieło
2.1.8 Zwalniam z funkcji szefa Klubu Turystycznego Szczepu 62 MDHiZ „Szaniec” phm. Annę Kosterkiewicz
2.1.13 Zwalniam z funkcji Zastępcy komendanta Szczepu 62 MDHiZ „Szaniec” hm. Barbarę Nagrabę
2.1.14 Zwalniam z funkcji Zastępcy komendanta Szczepu 62 MDHiZ „Szaniec” pwd. Bartosza Miszczuka
2.1.20 Zwalniam z funkcji kwatermistrza Szczepu 62 MDHiZ „Szaniec” druha Michała Sopińskiego
2.1.22 Zwalniam z funkcji Zastępcy komendanta Szczepu 62 MDHiZ „Szaniec” pwd. Jacka Wróbla

13. Inne
13.1 Informuję, że druhna Julia Sobolewska ukończyła kurs wychowawców organizowany przez ChSI Iluminacja
13.2 Informuję, że druhna Dominika Wróbel ukończyła kurs wychowawców organizowany przez ChSI Iluminacja
13.3. Informuję, że druhna Anna Jędras ukończyła kurs wychowawców organizowany przez ChSI Iluminacja
13.4 Informuję, że druh Piotr Jeszke ukończył kurs wychowawców organizowany przez ChSI Iluminacja
13.5. Informuję, że druhna Weronika Kacprowicz ukończyła Kurs Przewodnikowski „Puszcza Możliwości” organizowany przez ZKK Hufca Nowy Dwór Mazowiecki
13.6 Informuję, że druh Mateusz Giza ukończył Kurs Przewodnikowski „Puszcza Możliwości” organizowany przez ZKK Hufca Nowy Dwór Mazowiecki


SZCZEP
3.     Zwolnienia i mianowania
3.2      Zwolnienia i mianowania w szczepie
3.2.1 Mianuję na funkcję Kwatermistrza Szczepu druha Michała Sopińskiego
3.2.2 Mianuję na funkcję Zastępcy Komendanta Szczepu pwd. Jacka Wróbla
3.2.3 Mianuję na funkcję Zastępcy Komendanta Szczepu hm. Barbarę Nagrabę
3.2.4 Mianuję na funkcję Zastępcy Komendanta Szczepu pwd. Bartosza MiszczukaCzuwaj!
Komendant Szczepu
62 MDHiZ „Szaniec”

Pwd. Lucyna Chodyna

Offline

 

#5 2018-06-29 22:09:32

lucky_lu
Szef
Zarejestrowany: 2008-10-23
Posty: 100
Prawdziwe imię: Lucyna
Drużyna:
Reputacja :  [+ 28/ -1 ]

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2018

Pruszków, 23 czerwca 2018 r.

Rozkaz L5/2018
1.    Wyjątki z rozkazów

1.1. Wyjątek z rozkazu komendanta hufca L. L8/2018 z dnia 17 maja 2018 roku
1.2 Informacje
1.2.1. Informuję, że Komenda Hufca ZHP Pruszków podjęła Uchwałę nr 4 z dnia 17 maja 2018 w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca celem wybrania delegatów na Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP
1.2.2. Informuję, że Komisja Rewizyjna Hufca podjęła Uchwałę nr 1 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca
1.2.3. Informuję, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Pruszków odbędzie się w siedzibie Hufca, ul. Jasna 2, 05-804 Pruszków w dniu 16 czerwca 2018 roku o godzinie 9
1.2.4. Zgodnie z Uchwałą nr 4/05/2018 z dnia 17 maja 2018 w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca celem wybrania delegatów na Zjazd Chorągwi Stołecznej ZHP podaję do wiadomości listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP
1. Dh Brylińska Wiktoria Drużynowa
2. Pwd. Chodyna Lucyna Komendant Szczepu
6. Dh Giza Mateusz Drużynowy
7. Dh. Gronek Izabela Drużynowa
11. Dh. Kacprowicz Weronika Drużynowa
24. Dh. Machrowicz Konrad Skarbnik Hufca, Drużynowy
42. Pwd. Rutkowska Patrycja Drużynowa
46. Dh. Sobolewska Adrianna Drużynowa
52. Dh. Wróbel Dominika Drużynowa
57. Dh. Złoch Wiktoria Drużynowa
58. Dh. Żuk Robert Drużynowy
59. Hm. Żuławnik Krzysztof Członek Komendy, Szef KSiI

1.2. Wyjątek z rozkazu komendanta hufca L. L9/2018 z dnia 26 maja 2018 roku

1.2.    Informacje
1.2.1.    Podaję do wiadomości poprawioną listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Pruszków odbywającego się w dniu 16-06-2018 r.
2. Dh Brylińska Wiktoria Drużynowa
3. Pwd. Chodyna Lucyna Komendantka Szczepu, Członkini Komisji Rewizyjnej Hufca
8. Dh Giza Mateusz Drużynowy
9. Dh. Gronek Izabela Drużynowa
13. Dh. Kacprowicz Weronika Drużynowa
26. Dh. Machrowicz Konrad Skarbnik Hufca, Drużynowy
45. Pwd. Rutkowska Patrycja Drużynowa
49. Dh. Sobolewska Adrianna Drużynowa
55. Dh. Wróbel Dominika Drużynowa
60. Dh. Złoch Wiktoria Drużynowa
61. Dh. Żuk Robert Drużynowy
62. Hm. Żuławnik Krzysztof Członek Komendy, Szef KSiI

2.    Hufiec
2.1.1. Zwalniam z funkcji Skarbnika Szczepu 62 MDHiZ „Szaniec” dh. Konrada Machrowicza

1.3. Wyjątek z rozkazu komendanta hufca L. L10/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku
13. Inne
13.2. Podaję do wiadomości, że przewodniczka Lucyna Chodyna ukończyła kurs drużynowych zuchowych oraz kurs drużynowych wędrowniczych zorganizowany przez ZKK „Pilica”

1.4. Wyjątek z rozkazu komendanta hufca L. L11/2018 z dnia 16 czerwca 2018 roku
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Pruszków wybrał następujących delegatów na Zjazd Chorągwi Stołecznej:
pwd. Samuel Gańko hm. Michał Landowski phm. Arkadiusz Mioduszewski pwd. Karol Niciński
1.2.2 Informuję że Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Pruszków wybrał Komisję Rewizyjną Hufca i ukonstytuowała się ona w następujący sposób:
pwd. Lucyna Chodyna – przewodnicząca KR
phm. Arkadiusz Mioduszewski – wiceprzewodniczący KR
pwd. Patrycja Rutkowska – sekretarz KR
hm. Barbara Nagraba – członkini KR
pwd. Krzysztof Pawlina – członek KR

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17 maja 2018 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika druhnom Weronice Kacprowicz i Oliwii Jeżowskiej

SZCZEP
3.     Zwolnienia i mianowania
3.2      Zwolnienia i mianowania w szczepie
3.2.1 Mianuję na funkcję Przewodniczącego Kapituły Stopni Wędrowniczych hm. Krzysztofa Żuławnika
3.2.2 Zwalniam z funkcji członka kapituły Stopni Wędrowniczych phm. Dorotę Kuszczyk
3.2.3 Mianuję na funkcję członka Kapituły Stopni Wędrowniczych pwd. Lucynę Chodynę
3.2.4. Podaję do wiadomości aktualny skład Kapituły Stopni Wędrowniczych:
•    Hm. Krzysztof Żuławnik
•    Hm. Barbara Nagraba
•    Pwd. Adrian Jagieło
•    Pwd. Barbara Nagraba

5. Nagrody, pochwały, wyróżnienia
5.1 Gratuluję osiągnięcia najwyższej punktacji we współzawodnictwie drużyny i nagradzam nagrodą rzeczową następujące zuchy, druhów i druhny:
„Słoneczne Dzieci” Tytus Nowak - Tytus regularnie pojawiał się na zbiórkach i wyjazdach, był bardzo zaangażowany w życie gromady, zbiórki oraz zdobywanie sprawności.
„Księżycowe Skrzaty” Jakub Komosiński –– za najlepszy wynik we współzawodnictwie
„Gwiezdne Żółwie” Wit Skrodzki-Chotkowski – Za uzyskanie największej ilości punktów w punktacji indywidualnej oraz za determinację w walce ze swoimi słabościami.
62 MDH „Rudy” Stanisław Ruszkowski
62 MDH „Alek” Kacper Skrzecz
62 MDH „Anoda” Zuzanna Klaus i Karolina Wojtasik
62 MDHS „Krzemień” – Karina Wróbel - Nagroda rzeczowa za pracę całoroczną, wykonywanie zadań, obecności

5.2. Gratuluję harcerskiej postawy i nagradzam listem pochwalnym do Rodziców następujących druhów i druhny:
62 MDH „Rudy” – druhna Maja Mantey, druhna Natalia Kozubska, druh Oliwier Bołdin
62 MDH „Alek” – druhna Jadwiga Walas
62 MDHS „Krzemień” – druh Błażej Chudzik

5.3.  Na wniosek drużynowych udzielam pochwały komendanta Szczepu dla następujących zuchów, oraz druhów i druhen:
62 MDZ „Słoneczne Dzieci”:
Kalina Ciężkowska – za bycie wzorem dl innych zuchów oraz ogromne zaangażowanie w życie gromady
Michał Bykowski - Za bardzo dobrą postawę Zuchową i wytrwałość w zdobywaniu sprawności.
62 MDZ „Księżycowe Skrzaty”
Agnieszka Ratyńska oraz Ilona Matysek za uzyskanie II i III miejsca we współzawodnictwie oraz bycie wzorową zuchenką, zawsze gotową do pomocy innym zuchom i uczestniczenia w zbiórce
62 MDH „Rudy”:
Maks Sybilski - za wsparcie okazywane drużynowej oraz zawsze optymistyczne spoglądanie na świat
Kalina Zając- za kreatywność oraz zapał do pracy
Asia Szewczyk- za zaangażowanie w pracę drużyny
Giulia Ferrario - za sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań
Melania Sybilska - za aktywny udział w zbiórkach
Maciej Kliszcz - za dbanie o wesołą atmosferę na zbiórkach
Igor Kutermankiewicz - za zaangażowanie w pracę drużyny
62 MDHS „Krzemień”
Emilia Nowocień - Za pracę całoroczną, zaangażowanie w życie drużyny, dokładne wykonywanie powierzonych zadań.
Weronika Kacprowicz – za całoroczną chętną pracę, wywiązywanie się z postawionych zadań i bezinteresowną pomoc
Bartosz Mantey – za chęć do pracy, aktywny udział w życiu drużyny

5.4. Udzielam pochwały i dziękuję za wsparcie w każdej sytuacji Druhowi Krzysztofowi Żuławnikowi, Druhowi Jackowi Wróblowi oraz druhnie Barbarze Nagraba
5.5. Udzielam pochwały za zaangażowanie w pracę Szczepu i obecność na największej ilości przedsięwzięć druhnie Wiktorii Brylińskiej, druhnie Dominice Wróbel, druhowi Mateuszowi Gizie, druhnie Weronice Kacprowicz
5.6. Udzielam pochwały i dziękuję za nieocenione wsparcie i pomoc Rodzicom – Dariuszowi Dukatowi, Annie Skrzecz, Marcinowi Zadurze, Beacie Jeszke, Piotrowi Jeszke, Agacie Skrodzkiej-Chotkowskiej, Tomaszowi Chotkowskiemu.


Czuwaj!
Komendant Szczepu
62 MDHiZ „Szaniec”

Pwd. Lucyna Chodyna

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo