Forum Szczepu 62 MDHiZ "Szaniec" im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"

Forum Szczepu 62 PDHiZ >www.62pdhiz.harc.pl<

  • Nie jesteś zalogowany.

#1 2016-01-26 16:07:09

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Rozkazy Komendanta Szczepu - 2016 rok.

Pruszków  23.01.2016


Rozkaz L1/2016


1.     Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich
    Wyjątki z rozkazu komendanta hufca ZHP Pruszków nr Rozkaz L. 1/2016 z dnia 
21 stycznia 2016 r.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.2. Na wniosek zainteresowanego zwalniam z dniem 12.01.2016 roku hm. Krzysztofa Żuławnika z funkcji członka Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.
Dziękuję dh. Krzysztofowi za wieloletnie zaangażowanie we wspieraniu rozwoju instruktorów naszego hufca.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję dh. Piotra Głuszka Szefem Harcerskiego Klubu Specjalnościowego Harcerskiej Służby Zabezpieczenia

13. Inne

13.1. Otwieram dh. Piotrowi Głuszkowi (SMDHiZ Szaniec) próbę na odznakę „Harcerska Kropla Braterstwa”. Zadaniem które zostało do wypełnienia to zorganizowanie w środowisku hufca akcję promującą honorowe krwiodawstwo.

13.10. Podaje do wiadomości, że dh. Konrad Machrowicz (SMDHiZ Szaniec) ukończył Kurs Przewodnikowski "K2" zorganizowany przez Żoliborską Szkołę Kadry Instruktorskiej im. hm. Jana Rossmana Hufca ZHP Warszawa Żoliborz w terminie 27 grudnia 2015 r. - 2 stycznia 2016 r.

13.11. Podaje do wiadomości, że dh Dominika Wróbel (SMDHiZ Szaniec) ukończyła Kurs Przewodnikowski "Korpus Granatowej Latarni" zorganizowany przez Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Warszawa-Wola w terminie 27.11.2015 - 10.01.2016 r.

13.12. Podaje do wiadomości, że pwd. Lucyna Chodyna (SMDHiZ Szaniec) ukończyła Kurs Komendantów Szczepów "Szczepionka 4" zorganizowany przez Szkołę Instruktorską "Iluminacja" Chorągwi Stołecznej ZHP w terminie 11-13.12.2015 i 15-17.01.2016r.

13.13. Podaje do wiadomości, że pwd. Lucyna Chodyna (SMDHiZ Szaniec) ukończyła Kurs Szefów zespołów wolontariuszy - harcerskich wychowawców zorganizowany przez Szkołę Instruktorską "Iluminacja" Chorągwi Stołecznej ZHP w terminie 11-13.12.2015 i 15-17.01.2016r.

13.14. Podaje do wiadomości, że Dh. Piotr Głuszek (SMDHiZ Szaniec) ukończył Kurs Harcerskiej Służby Zabezpieczenia zorganizowany przez Inspektorat Harcerskiej Służby Granicznej i Służby Zabezpieczenia Chorągwi Stołecznej ZHP w dniach 23-25.10.2015 i 13-15.11.2015r.

2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Uchwały
2.1.1.   Informuję, że w dniu 9 stycznia 2016 roku, podczas zbiórki konstytucyjnej szczepu, jej uczestnicy zatwierdzili kandydaturę druhny pwd. Lucyny Chodyny na funkcję Komendanta Szczepu.
Przekazanie szczepu i funkcji odbędzie w dniu 19 marca 2016 roku
2.1.2.    Informuję, że w dniu 9 stycznia 2016 roku, podczas zbiórki konstytucyjnej szczepu, uczestnicy zatwierdzili zmiany w Konstytucji Szczepu (załącznik)
2.1.3.    Informuję, że w dniu 9 stycznia 2016 roku, podczas zbiórki konstytucyjnej szczepu, uczestnicy zatwierdzili plan strategiczny szczepu na lata 2016 – 2018 (załącznik)

3.     Zwolnienia i mianowania
3.2.     Zwolnienia i mianowania w szczepie
    Przyjmuję do szczepu Mateusza Ciałkowskiego

5.     Nagrody, pochwały, wyróżnienia
5.1.    Na wniosek druhny Agnieszki Fietkiewicz – Zapalskiej, drużynowej 8 PDH „Knieja” udzielam pochwały druhowi Damianowi Piotrkowiczowi za służbę podczas pakowania paczek w ramach akcji "Zostań św. Mikołajem 10".
5.2.    Na wniosek druhny Patrycji Rutkowskiej, I przybocznej 62 MDH „Alek”, udzielam pochwały  druhnom: Patrycji Zadurze, Emilii Nowocień, za bezinteresowną pomoc oraz wzorowe podejście do służby.
5.3.    Na wniosek druhny Wiktorii Brylińskiej, drużynowej 62 MDZ udzielam pochwały druhowi Piotrowi Żukowskiemu za pomoc w zbiórkach 62 MDZ "Słoneczne Dzieci"Czuwaj!

Komendant Szczepu
62 MDHiZ „Szaniec”

hm Krzysztof Żuławnik


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#2 2016-05-05 09:51:14

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2016 rok.

Pruszków  22.02.2016


Rozkaz L2/2016


DMB, czyli Dzień Myśli Braterskiej, to dzień w którym wszyscy harcerze oraz wszyscy skauci z całego świata niezależnie od koloru skóry, religii, którą wyznają, pochodzenia czy poglądów obchodzą swoje święto.
W tym dniu składamy sobie życzenia, w sieci wystawiamy nasze zdjęcia w mundurach… Ale nie zapominajmy, że jesteśmy harcerzami i braterstwo obowiązuje nas przez cały czas, nie tylko w ten jeden dzień
Z okazji Dnia Myśli Braterskiej, życzę Wam by ścieżka harcerska po której wędrujecie, była prosta i bez korzeni. By światło harcerskich serc oświetlało Wam drogę.


1. Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich
Wyjątki z rozkazu komendanta hufca ZHP Pruszków nr Rozkaz Rozkaz L. 2/2016 z dnia  22 lutego 2016 r.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 „ Iskra Poczwórnego Ognia „ - Nagrodę drużynowych dla harcerzy wyróżniających się w
środowiskach otrzymują:
62 MDH Alek mł. Iwo Popławski
Za to, że wykorzystuje swoją więdzę harcerską w praktyce,
umie odpowiadać na pytania i potrafi je zadawać.
Umiejętność prowadzenia zastępu i wzorową postawę
harcerską w roku 2015/2016.
62 MDH Alek mł. Szymon Węgrowski
Za uśmiech, sumienne wykonywanie zadań i dużą frekwencję
na zbiórkach. Harcerz jest bardzo kreatywny, koleżeński i
chętny do pracy. Jest sumienny oraz godnym naśladowania
harcerzem. Za wzorową postawę harcerską w roku
2015/2016.
62 MDH Rudy Kacper Kurzela
Uczynny, zawsze stara się robić wszystko najlepiej, wziął na
siebie duży obowiązek którym jest tworzenie zastępu z
chłopców, którzy niedawno przeszli od zuchów, pomocny.
62 MDHS Mateusz Giza
Za zaangażowanie w pracę drużyny, za niesamowite poczucie
obowiązku i skromność
62 MDHS Borys Żyto
za bycie dobrym duchem drużyny, wspieranie pracy całej
grupy i entuzjazm
62 GZ "Księżycowe
skrzaty" Piotr Żukowski
Za wzorową postawę odpowiedzialnej kadry - jako
przyboczny wdraża i realizuje w programie gromady nowe
pomysły, zaraża pozytywną energią zuchy jak i drużynowego.
Oraz za postawę aktywnego wędrownika - za bycie zawsze
chętnym do pomocy, dbanie o dobre imię środowiska.
62 MDH J. Rodowicza
"Anoda" Bartek Makuch
Za nienaganną postawę harcerską, zaangażowanie w każdy
aspekt pracy harcerza i chęć służby oraz angażowanie się
całym sobą w pracę drużyny. Za nieustającą pracę nad
rozwijaniem samego siebie i samo motywację do bycia
lepszym harcerzem.

2. Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.3Decyzje komendanta
Ustalam dzień obchodów Święta Szczepu na dzień 19 marca br.

5. Nagrody, pochwały, wyróżnienia
Na wniosek drużynowej, udzielam pochwały zuchowi Klaudii Krzyżanowskiej za najwyższą ilość punktów w punktacji na zimowisku, oraz wzorowe zachowanie na pierwszym w życiu wyjeździe bez rodziców.

8.Komunikaty
Informuję, że w związku z tym, że Święta Wielkanocne pokrywają się z terminem Święta Szczepu, obchody naszego Święta odbędą się w dniu 19 marca
Czuwaj!

Komendant Szczepu
62 MDHiZ „Szaniec”

hm Krzysztof Żuławnik


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#3 2016-05-05 09:57:39

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2016 rok.

Pruszków  26.03.2016


Rozkaz specjalny Ls1/2016


Druhny i druhowie. Zuchy. Drodzy Rodzice.

Po dziewiętnastu latach prowadzenia środowiska oddaję ster szczepu w ręce druhny Lucyny. Były to dla mnie lata pracy, wyrzeczeń i trosk. Ale nie tylko. To był czas wspaniałych chwil spędzonych z zuchami i harcerzami. Czas radości i satysfakcji. Chociaż nie zawsze było kolorowo, to świadomość sensu pracy dodawała mi sił.

Wiem, że pod nową komendą, szczep będzie się rozwijał i harcerstwo będzie w nim silne.
Wiem, że druhna Lucy da z siebie wszystko by tak było.
I wierzę, że kadra szczepu oraz Wy, Rodzice wspomożecie druhnę Lucynę tak i mnie wspomagaliście,

Druhny i druhowie, kochane zuchy. Dziękuję Wam wszystkim za ten czas i za możliwość bycia z Wami i przeżywania wspólnie harcerskiej przygody.

Dziękuję Wam, drodzy Rodzice za zrozumienie, cierpliwość a przede wszystkim za pomoc. Mogłem na Was zawsze liczyć.

Dziękuję rodzicom działającym w Stowarzyszeniu za ogromne wsparcie naszego środowiska. Finansowe, sprzętowe, organizacyjne i osobowe.

Szanowni Państwo, to zaszczyt móc z Państwem współpracować.

Dziękuję. Wam wszystkim.

                        Komendant Szczepu, hm. Krzysztof Żuławnik


1.     Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich

5. Szczepy

5.3. Zmiany organizacyjne

5.3.1. Powołuje Krąg Instruktorów i Starszyzny przy 62 MDHiZ "Szaniec".

5.3.2. Otwieram okres próbny dla próbnej 62 Mazowieckiej Drużyny Zuchowej w Żółwinie. Gromada działa w ramach S62MDHiZ "Szaniec".

5.4. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn

5.4.1. Mianuję hm. Krzysztofa Żuławnika na funkcję Komendanta Kręgu Instruktorów i Starszyzny przy S62MDHiZ "Szaniec”.

5.4.2. Mianuję dh. Wiktorię Złoch za funkcję drużynowej próbnej 62 Mazowieckiej Drużyny Zuchowej w Żółwinie. Opiekun drużynowej - Agata Skrodzka-Chotkowska (osoba niezrzeszona).

5.4.3. Z dniem 26 marca 2015 zwalniam z funkcji Komendanta Szczepu 62 MDHiZ "Szaniec" hm. Krzysztofa Żuławnika. Dziękuje za wieloletnie pełnienie tej funkcji.

5.4.4. Z dniem 26 marca 2015 mianuję na funkcję p.o. Komendanta Szczepu 62 MDHiZ „Szaniec” pwd. Lucyna Chodynę.

5.4.5. Zwalniam z funkcji drużynowej 62 MDH "Alek"( S62MDHiZ ) dh Kaję Szewczyk.

5.4.6. Mianuję na funkcję drużynowej 62 MDH "Alek" ( S62MDHiZ) dh Patrycję Rutkowską.

5.4.7. Zwalniam z funkcji zastępcy komendanta S62MDHiZ „Szaniec” phm. Dorotę Kuszczyk.

5.4.8. Mianuję na funkcję skarbnika 62MDHiZ „Szaniec” dh. Konrada Machrowicza.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. Zwalniam z funkcji komendanta zimowiska w Krakowie hm. Krzysztofa Żuławnika.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 17.03.2016 otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Patrycji Rutkowskiej. Opiekun phm. Agnieszka Fetkiewicz-Zapalska.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1 Dziękuję wszystkim którzy brali udział w Powiatowych Obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Dziękuje, że można na was liczyć. Pochwałę otrzymują:

Izabela Gronek 62MSDHiZ, Patrycja Rutkowska 62MSDHiZ,  Piotr Głuszek 62MSDHiZ,

Maja Omelańczuk 62MSDHiZ


2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.2.    Postanowienia

Przyznaję miano Harcerki Roku i nadaję Odznakę „Wzorowej harcerki” druhnom:
Weronice Kacprowicz
Emilii NowocieńPrzyznaję miano Harcerza Roku i nadaję Odznakę Wzorowego Harcerza druhom:
Piotrowi Żukowskiemu, Bartłomiejowi Makuchowi

3.     Zwolnienia i mianowania
3.1      Zwolnienia i mianowania w drużynach

Mianuję na funkcję przybocznego w 62 Mazowieckiej Drużynie Harcerskiej Wędrowniczej druha Michała Buczka

4.    Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób
   
Otwieram próbę na stopień Harcerza Rzeczypospolitej druhowi Robertowi Żukowskiemu.

5.     Nagrody, pochwały, wyróżnienia

Udzielam pochwały druhnie Wiktorii Brylińskiej za zorganizowanie akcji pomocy rzeczowej dla osób bezdomnych.
Druhna Wiktoria wykazała się ogromną wrażliwością i empatią.

Udzielam pochwały za pomoc przy akcji zbiórki rzeczy dla osób bezdomnych, niżej wymienionym druhnom i druhom:
Piotr Żukowski, Lidia Petrykowska, Borys Żyto, Julia Sobolewska

Udzielam pochwały druhowi Michałowi Sopińskiemu, za to, że jest zawsze wtedy, kiedy jest potrzebny. Druh Michał staje właściwie na każde wezwanie o pomoc.Czuwaj!


Komendant Szczepu
62 MDHiZ „Szaniec”

hm Krzysztof Żuławnik


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#4 2017-03-31 12:30:03

lucky_lu
Szef
Zarejestrowany: 2008-10-23
Posty: 100
Prawdziwe imię: Lucyna
Drużyna:
Reputacja :  [+ 28/ -1 ]

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2016 rok.

Pruszków  20-05-2016


Rozkaz L3/2016


1. Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich

Wyjątki z rozkazu L. 4/2016 Komendanta Hufca z dnia 22 kwietnia 2016

2. Hufiec 
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów 
6.1.1. Mianuję hm. Krzysztofa Żuławnika komendantem zgrupowania obozów S62MDHiZ Szaniec w Samociążku.

7. Mianowania instruktorów 
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika 
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.04.2016 otwieram próbę na stopień przewodnika dh Wiktorii Brylińskiej (S62MDHiZ). Opiekun phm. Julia Miros (Hufiec Piastów)

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 
12.1 Dziękuje za udział w Powiatowych obchodach Rocznicy Zbrodni Katyńskiej w której wzięli udział: (…) 
Adrianna Sobolewska S62MDHiZ 
Anna Jędras S62MDHiZ 
Izabela Gronek S62MDHiZ 
Dziękuje też Komendantom Szczepów którzy bardzo szybko zorganizowali ostawę uroczystości: (…) pwd. Lucynie Chodynie S62MDHiZ 

13. Inne 
13.1. Informuję, że phm. Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska (S62MDHiZ ) ukończyła I moduł programu rozwojowego Lider+ "Kierowanie luźmi w praktyce" zorganizowany przez Centralną Szkołę Instruktorską Związku Harcerstwa Polskiego w dniach 13-14.02.2016 r. a Warszawie 
13.1. Informuję, że dh. Paweł Panek (S62MDHiZ ) ukończył Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy zorganizowany przez Hacerską Szkołę Ratownictwa ZHP w dniach 11-13.03 ; 01- 03.04.2016 
13.1. Informuję, że dh. Sylwia Omelańczuk (S62MDHiZ ) ukończyła Wedrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy zorganizowany przez Harcerską Służbę Ratownictwa w dniach 11-13.03; 01-03.04.2016 r. 

14. Sprostowania 
14.1. Informuję, że w rozkazie L. 3/2016 z dnia 18.03.2016 r. błędnie podano datę Było: 
5.4.3. Z dniem 26 marca 2015 zwalniam z funkcji Komendanta Szczepu 62 MDHiZ "Szaniec" hm. Krzysztofa Żuławnika. 
5.4.4. Z dniem 26 marca 2015 mianuję na funkcję p.o. Komendanta Szczepu 62 MDHiZ „Szaniec” pwd. Lucyna Chodynę. Powinno być: 
5.4.3. Z dniem 26 marca 2016 zwalniam z funkcji Komendanta Szczepu 62 MDHiZ "Szaniec" hm. Krzysztofa Żuławnika. 
5.4.4. Z dniem 26 marca 2016 mianuję na funkcję p.o. Komendanta Szczepu 62 MDHiZ „Szaniec” pwd. Lucyna Chodynę. Za pomyłkę przepraszam.

Wyjątki z rozkazu L. 5/2016 Komendanta Hufca z dnia 11 maja 2016

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 5/2016 z dnia 27.04.2016 r.

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów
4.1.1. Powołuję sztab organizacyjny Zlotu Chorągwi Stołecznej ZHP „Synergia” w składzie:
…- phm. Agnieszka FIETKIEWICZ-ZAPALSKA (Hufiec Pruszków) – członkini komendy ds. służb zabezpieczenia.

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję pwd. Karolinę Bytniewską na funkcję szefa Zespołu Zagranicznego Hufca Pruszków.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję Sztab Złazu Hufca Pruszków. W jego skład powołani zostają:
- dh Piotr Głuszek – Komendant Złazu;
- dh. Iza Gronek – szefowa trasy zuchowej;

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.2 Dziękuje całemu sztabowi RSNH za pracę przy organizacji RSNH w szczególności …, Patrycji Rutkowskiej, …, Piotrowi Głuszkowi, …

12.5 Podziękowania za udział w obchodach święta Flagi 2 maja otrzymują:
… Piotr Głuszek …

12. 6 Podziękowania za udział w obchodach 3 Maja otrzymują:
Piotr Głuszek SZANIEC
Lidia Petrykowska SZANIEC
Dominika Wróbel SZANIEC
Robert Żuk SZANIEC
Zuzia Dukat SZANIEC
Patrycja Zadura SZANIEC
Martyna Skiba SZANIEC
Weronika Kacprowicz SZANIEC

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L. 4/2016 z dnia 22.04.2016r. błędnie podano imię opiekuna próby 
Było: 
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.04.2016 otwieram próbę na stopień przewodnika dh Wiktorii Brylińskiej (S62MDHiZ). Opiekun phm. Julia Miros (Hufiec Piastów)
powinno być: 
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.04.2016 otwieram próbę na stopień przewodnika dh Wiktorii Brylińskiej (S62MDHiZ). Opiekun phm. Justyna Miros (Hufiec Piastów)

 
4. Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób
4.1. Na wniosek Kapituły Stopni Wędrowniczych otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy druhnie Lidii Petrykowskiej.

 

Czuwaj!

Komendant Szczepu
62 MDHiZ „Szaniec”

pwd. Lucyna Chodyna

Ostatnio edytowany przez lucky_lu (2017-03-31 12:34:18)

Offline

 

#5 2017-03-31 12:33:53

lucky_lu
Szef
Zarejestrowany: 2008-10-23
Posty: 100
Prawdziwe imię: Lucyna
Drużyna:
Reputacja :  [+ 28/ -1 ]

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2016 rok.

Pruszków 25-06-2016


Rozkaz L4/2016

Druhny i druhowie
Ten rok był rokiem zmian, trudnych zmian. 
Nasz Szczep się nieustannie, dzięki Wam i Waszej pracy rozwija. W tym roku powiększył się o 3 jednostki – Drużynę Zuchową w Żółwinie, Krąg Instruktorów i Starszyzny, a także przyjęliśmy w swe szeregi 8 PDH „Knieja”. 
Mogę śmiało stwierdzić, że nasze plany na ten rok zostały zrealizowane w 100% .
Już za chwilę rozpoczynacie Wasz wakacyjny wypoczynek. Z liczną grupą spotkamy się już za tydzień na obozie harcerskim, który będzie ukoronowaniem i podsumowaniem Waszej całorocznej pracy.
W imieniu komendy szczepu dziękuję wszystkim zuchom, harcerzom i kadrze za Wasze zaangażowanie w rozwój naszego szczepu.
Komendant


1. Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Stołecznej L.6/2016 z dnia 31.05.2016 r.
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend kursów (...)
4.3.2. Rozwiązuję komendę Kursu Harcerskiej Służby Zabezpieczenia i zwalniam z jej składu: - phm. Agnieszkę FIETKIEWICZ-ZAPALSKĄ (Hufiec Pruszków) - komendantkę kursu
Wyjątki z rozkazu Komendanta Hufca ZHP Pruszków L.6/2016 z dnia 20.06.2016 r.
2. Hufiec 
2.2. Mianowania w komendzie hufca 
2.2.1. Mianuję hm. Krzysztofa Żuławnika pełnomocnikiem Komendanta Hufca do spraw HAL 2016 62SMDHiZ „Szaniec”.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 
2.3.1. Rozwiązuje sztab Rajdu Szlakiem Naszej Historii 2016. 
Ze składu odwołani zostają: 
- dh. Piotr Głuszek 
- dh Patrycja Rutkowska 

2.3.2. Rozwiązuje z dniem 19.05 sztab ZŁAZU HUFCA 2016. 
Ze składu odwołani zostają: 
- dh. Piotr Głuszek 
- dh Iza Gronek

5. Szczepy 
5.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów 
5.1.1. Na wniosek Komendanta Szczepu nadaje 62 Mazowieckiej Drużynie Harcerskiej Wędrowniczej nazwę „Bonawentura”. 
5.1.1. Na wniosek Komendanta Szczepu nadaje 62 Mazowieckiej Drużynie Harcerzy Starszych nazwę „Krzemień”. 
5.1.1. Na wniosek Komendanta Szczepu nadaje 62 Próbnej Drużynie Zuchowej nazwę „Gwiezdne Żółwie”

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 
12.1 Dziękuję sztabowi II Złazu Hufca Pruszków za zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy. 
Podziękowania otrzymują 
- dh. Piotr Głuszek 
- dh Iza Gronek

13. Inne 
13.1. Informuję, że pwd. Karolina Bytniewska (S62MDHiZ) ukończyła kurs Safe for harm dla IST 2016 zorganizowany przez Centralną Szkołę Instruktorską w maju 2016 r. 
13.2. Informuję, że pwd. Lucyna Chodyna (S62MDHiZ) ukończyła kurs na kierownika wypoczynku zorganizowany przez Chorągiew Stołeczną ZHP.
13.4. Informuję, że dh. Damian Jarzębski (62DHiZ "Szaniec”) ukończył kurs na wychowawcę wypoczynku zorganizowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Supernauczyciel" w terminie 1.06-15.06.2016 r


3. Zwolnienia i mianowania
3.1  Zwolnienia i mianowania w drużynach 
3.1.2 Mianuję druhnę Lidię Petrykowską na funkcję przybocznej w 62 MDHS „Krzemień”

4. Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób
Na wniosek Kapituły SW otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy druhowi Piotrowi Żukowskiemu
Na wniosek Kapituły SW otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego druhowi Piotrowi Żukowskiemu

5. Nagrody, pochwały, wyróżnienia
5.1. Dziękuję za poświęcony czas i udzielam pochwały za pracę przy sprzęcie obozowym w Krupiej Wólce w dniach 4-5 czerwca następującym druhom i druhnom:
Brylińska Wiktoria
Buczek Bartosz
Buczek Grzegorz
Chudzik Błażej
Dądzik Maja
Jarzębski Damian
Jeszke Zosia
Kulbicki Jan
Kuliński Kuba
Małachowski Maciek
Matysek Arek
Omelańczuk Sylwia 
Panek Paweł
Petrykowska Lidia
Popławski Iwo
Skiba Martyna
Sobolewska Adrianna
Solski Darek
Sopiński Michał
Struś Martyna
Węgrowski Szymon
Wojtasik Jan
Wojtasik Karolina
Wróbel Dominika
Wróbel Karina
Żdanuk Emil
Żuk Robert
Żukowski Piotr
Krzysztof Żuławnik
Piotr Głuszek
A także składam podziękowania Rodzicom, którzy wzięli udział w pracach:
Piotr Jeszke
Beata Jeszke
Jacek Wróbel
Dariusz Dukat
5.2. Udzielam pochwały za zaangażowanie i organizację udziału harcerzy ze Szczepu w Festynie Rodzinnym w Otrębusach druhowi Piotrowi Żukowskiemu.
Dziękuję za udział w Festynie następującym druhom i druhnom:
Wiktoria Brylińska
Piotr Głuszek 
Martyna Skiba
Mateusz Giza
Jakub Pokropek
Iza Gronek
Anna Jędras
Weronika Gronek
Emilia Nowocień
Maciej Jeszke
Weronika Kacprowicz
Jonasz Jakobielski
Natalia Pręcikowska
Daniel Pręcikowski
Wojtek Żukowski
Ewa Omelańczuk
Jan Kulbicki
Piotr Jeszke
Wiktoria Kołodziej

5.3. Dziękuję za wzięcie udziału w Powiatowych Obchodach 71 rocznicy rozpoczęcia procesu 16 przywódców państwa podziemnego w dniu 17 czerwca 2016 następującym druhom i druhnom:
Bartłomiej Makuch
Zuzanna Dukat
Weronika Kacprowicz
Maja Omelańczuk
Maciej Małachowski
Wiktoria Brylińska
Michał Tyc

5.4. Dziękuję wszystkim biorącym udział w Złazie Hufca, a w szczególności patrolowym (i ich pomocnikom), druhom i druhnom: Patrycji Rutkowskiej, Maciejowi Jeszke, Asi Szymaniak, Dominice Wróbel, Julce Sobolewskiej, Wiktorii Brylińskiej, Michałowi Tycowi, Piotrowi Żukowskiemu, Mateuszowi Gizie, Wiktorowi Polakowi, oraz Lidii Petrykowskiej.
Gratuluję patrolowi z Anody zajęcia I miejsca na grze Złazowej. Jak również doniesienia jajka do punktu docelowego.

5.5. Na wniosek drużynowej udzielam pochwały i wyróżniam nagrodą rzeczową zucha Filipa Zadurę za zwycięstwo we współzawodnictwie indywidualnym

5.6. Na wniosek drużynowej udzielam pochwały i wyróżniam nagroda rzeczową zucha Olę Szwonder

5.7.Na wniosek drużynowej udzielam pochwały i wyróżniam nagrodą rzeczową zucha Zuzannę Folwarską za zwycięstwo we współzawodnictwie indywidualnym

5.8.Na wniosek drużynowych, nagradzam listem pochwalnym do rodziców n/w:
Bartłomiej Makuch, Martyna Struś, Filip Biedrzycki, Mateusz Małachowski

5.9.Udzielam pochwały, na wniosek drużynowego, za bardzo dobrą pracę podczas roku harcerskiego druhowi Piotrowi Bojanowskiemu

5.10.Na wniosek drużynowej przyznaję wyróżnienie zastępowi "Zawiszacy" za najwyższą liczbę zdobytych punktów we współzawodnictwie zastępów 62 MDH „Alek” w roku harcerskim 2015/16

5.11.Na wniosek drużynowej wyróżniam druhnę Joannę Szymaniak za wsparcie i pomoc drużynowej

5.12.Na wniosek drużynowej wyróżniam nagrodą rzeczową druhnę Weronikę Kacprowicz, za wzorową postawę podczas pracy harcerskiej

5.13Udzielam pochwały i wyróżniam listem pochwalnym, za wzorową postawę, druhnę Lidię Petrykowską8.         Komunikaty

Z radością pragnę zakomunikować, że 8 Pruszkowska Drużyna Harcerska „Knieja” im. Ppłk Antoniego Żurowskiego pozytywnie zakończyła okres próbny w naszym Szczepie i zdecydowała się pozostać w nim na stałe. Dziękujemy i witamy druhów i druhny jako pełnoprawnych członków Szczepu.Czuwaj!

Komendant Szczepu
62 MDHiZ „Szaniec”

pwd. Lucyna Chodyna

Offline

 

#6 2017-03-31 12:35:02

lucky_lu
Szef
Zarejestrowany: 2008-10-23
Posty: 100
Prawdziwe imię: Lucyna
Drużyna:
Reputacja :  [+ 28/ -1 ]

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2016 rok.

Samociążek 10-07-2016

Rozkaz L5/2016

3. Zwolnienia i mianowania

3.1 Zwolnienia i mianowania w drużynach

Mianuję druhnę Martynę Struś na funkcję przybocznej w 62 Mazowieckiej Drużynie Zuchowej „Gwiezdne Żółwie”

Czuwaj!
Komendant Szczepu
62 MDHiZ „Szaniec”

pwd. Lucyna Chodyna

Offline

 

#7 2017-03-31 12:36:01

lucky_lu
Szef
Zarejestrowany: 2008-10-23
Posty: 100
Prawdziwe imię: Lucyna
Drużyna:
Reputacja :  [+ 28/ -1 ]

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2016 rok.

Samociążek 27-07-2016

Rozkaz L6/2016

1. Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 7/2016 z dnia 24.06. 2016 r.
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów
4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów 4.1.2. Rozwiązuję sztab organizacyjny Zlotu Chorągwi Stołecznej ZHP „Synergia” i zwalniam z jego składu: [Symbol] phm. Agnieszkę FIETKIEWICZ-ZAPALSKĄ (Hufiec Pruszków) – członkinię komendy ds. służb zabezpieczenia.
12. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia 
12.1. Udzielam pochwały harcerkom i harcerzom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Akcji PGE Narodowy: dh. Paulinie PRĘDKIEWICZ (Hufiec Pruszków); [Symbol] dh. Martynie SKIBIE (Hufiec Pruszków); [Symbol] dh Piotrowi GŁUSZKOWI (Hufiec Pruszków).
12.2.Udzielam pochwały dh Piotrowi GŁUSZKOWI (Hufiec Pruszków) za koordynację działań programowych związanych z honorowym krwiodawstwem w ramach inicjatywy Stołeczna Kropla Braterstwa.
Wyjątki z rozkazu komendanta hufca L. 7/2016 z dnia 18-07- 2016 r.
5. Szczepy
5.3. Zmiany organizacyjne
5.3.1. Na wniosek Komendy Szczepu 62 MDHiZ „Szaniec” kończę okres próbny i włączam do Szczepu 8 PDH „Knieja”, która z dniem 25 czerwca przyjęła nazwę: 62 Mazowiecka Drużyna Harcerska Wędrownicza „Knieja” im. ppłk Antoniego Żurowskiego.

4. Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób
Na wniosek Kapituły SW zamykam pozytywnie próbę na naramiennik wędrowniczy druhnie Lidii Petrykowskiej.
Na wniosek Kapituły SW otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego druhowi ćwikowi Piotrowi Głuszkowi.


Czuwaj!

Komendant Szczepu
62 MDHiZ „Szaniec”

pwd. Lucyna Chodyna

Offline

 

#8 2017-03-31 12:36:45

lucky_lu
Szef
Zarejestrowany: 2008-10-23
Posty: 100
Prawdziwe imię: Lucyna
Drużyna:
Reputacja :  [+ 28/ -1 ]

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2016 rok.

Pruszków, 10-09-2016

Rozkaz L7/2016


2.1. Uchwały Rady Szczepu
Rada Szczepu w dniu 30-08-2016 r. zatwierdziła „Harmonogram Pracy Szczepu na rok harcerski 2016/2017”. Harmonogram stanowi załącznik nr 1 do rozkazu.

3.1. Zwolnienia i mianowania w drużynach
3.1.1. NA wniosek drużynowej zwalniam z funkcji przybocznego 62 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej „Anoda” druha Jerzego Kieca
3.1.2. Na wniosek drużynowej zwalniam z funkcji przybocznej 62 Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej „Alek” druhnę Joannę Szymaniak
3.1.3. Na wniosek zainteresowanego zwalniam z funkcji przybocznego 62 Mazowieckiej Drużyny Zuchowej „Słoneczne Dzieci” druha Michała Tyca
3.1.4. Na wniosek drużynowej zwalniam z funkcji przybocznej 62 Mazowieckiej Drużyny Zuchowej „Słoneczne Dzieci” druhnę Katarzynę Żyłę.

3.2 Zwolnienia i mianowania w szczepie
3.2.1 Mianuję na funkcję Instruktora Szczepu do spraw programu druha harcmistrza Krzysztofa Żuławnika

5. Nagrody, pochwały, wyróżnienia
5.1. Udzielam pochwały za reprezentowanie Szczepu podczas Powiatowych Obchodów Święta Wojska Polskiego druhnom: Lidii Petrykowskiej i Julii Sobolewskiej
5.2. Dziękuję za poświęcony czas i ciężką pracę podczas pracy przy sprzęcie obozowym w dniach 4-5 sierpnia wszystkim druhom i druhnom.

8. Komunikaty
8.1 Podaję do wiadomości, że druh Bartłomiej Makuch zdobył „Górską Odznakę Turystyczną”
8.2 Podaję do wiadomości, że tegoroczne zimowisko w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej odbędzie się w terminie 11-19 lutego w miejscowości Łazy. Zachęcam do zapisów.
8.3. Podaję do wiadomości, że podczas zimowiska odbędzie się kurs zastępowych. Zachęcam do udziału wszystkich zastępowych, podzastępowych oraz przyszłych zastępowych.

 
Czuwaj!

Komendant Szczepu
62 MDHiZ „Szaniec”

pwd. Lucyna Chodyna

Offline

 

#9 2017-03-31 12:37:35

lucky_lu
Szef
Zarejestrowany: 2008-10-23
Posty: 100
Prawdziwe imię: Lucyna
Drużyna:
Reputacja :  [+ 28/ -1 ]

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2016 rok.

Pruszków, 21-10-2016

Rozkaz L8/2016

1. Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich

Wyjątki z rozkazu komendanta hufca L. 8/2016 z dnia 16-09-2016 r.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów 
6.1.1. Zwalniam z funkcji Komendanta Zgrupowania Obozów 62SDHiZ Szaniec hm. Krzysztofa Żuławnika.
11. Kary organizacyjne 
11.1 Udzielam upomnienia drużynowym, komendantom szczepów i szafom zespołów, którzy nie złożyli w terminie planów pracy. Wzywam do natychmiastowego uzupełnienia. 
dh Alicji Bromie
dh Wiktorii Złoch
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 
12.1 Dziękuje Komendantom Zgrupowań oraz kadrze zgrupowań za wysiłek włożony w przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznej akcji letniej. 
12.2 Udzielam pochwały Komendantom Szczepów: pwd. Lucynie Chodynie (…) za zmotywowanie kadry swoich jednostek do złożenia planów pracy w terminie. (…), 62SDHIZ Szaniec – 0,82% drużynowych złożyło, (…)
13. Inne 
13.1. Informuje, że dh Wiktoria Brylińska ukończyła Kurs Przewodnikowski "Kuźnia Przyszłości" zorganizowany przez ZKK "Blask" Hufca ZHP Legionowo w dniach 7-12.02; 24-26.06.2016 r.

Wyjątki z rozkazu komendanta hufca L. 9/2016 z dnia 22-09-2016 r.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej 
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2016/2016 następującym druhnom i druhom: 
3. pwd. Bytniewska Karolinia, 
4. pwd. Chodyna Lucyna, 
7. phm. Fietkiewicz-Zapalska Agnieszka,
10. pwd. Jagieło Adrian,
13. phm. Kosterkiewicz Anna 
17. phm. Kuszczyk Dorota, 
26. pwd. Miszczuk Bartosz,
49. hm. Żuławnik Krzysztof

Wyjątki z rozkazu komendanta hufca L. 10/2016 z dnia 21-10-2016 r.
OGŁASZAM ŻAŁOBĘ W HUFCU PRUSZKÓW DO DNIA 25.10.2016. Z wielkim żalem zawiadamiam, że w wieku 87 lat zmarł phm. Włodzimierz Sławiński. Przedwojenny harcerz 14 tki, który ukochał drużynę, zawsze posłuszny drużynowemu. Strażnik przedwojennych norm, wartości i tradycji. Narażając życie chował podczas wojny pod podłogą swojego domu sztandar 14-tek. Na rozkaz drużynowego przekazał go na Jasną Górę. Członkiem Hufca (14MDH) został 15.05.1939 roku. 6.02.1949 roku został drużynowym 14 MDH i pełnił tą funkcje do min. 1958 roku (brak daty oddania funkcji). Od 2013 roku honorowy członek S14MDHiZ. Towarzyszył nam podczas wszystkich większych uroczystości takich jak 100 lecie, harcerskie starty, wigilie. Przekazał wiele cennych pamiątek do Izby Pamięci Hufca Pruszków w tym przedwojenny akt nadania sztandaru dla 14 MDH, powojenne pamiętniki obozowe, książki kursów.

2. Hufiec 
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca 
2.1.2. Zwalniam pwd. Karolinę Bytniewską z funkcji szefa Zespołu Zagranicznego. 
2.2. Mianowania w komendzie hufca 
2.2.2. Mianuję pwd. Karolinę Bytniewską na funkcję instruktora ds. Zagranicznych w Hufcu Pruszków. 
5. Szczepy, związki drużyn 
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn 
5.3.1. Zmieniam opiekuna 62 MDZ „Słoneczne Dzieci” z pwd. Bartosza Miszczuka na dh. Katarzynę Żyłę.
11. Kary organizacyjne 
11.1. Udzielam upomnienia za brak poprawnego planu pracy na rok harcerski 2016/2017 i wzywam do uzupełnienia w ciągu 7 dni. 
Upomnienie otrzymują: - dh. Damian Jarzębski – 62 MDHW Bonawentura 
13. Inne 
13.1. Informuję, że wszystkie jednostki i zespoły z wyjątkiem trzech wymienionych powyżej mają zatwierdzone plany pracy jednostek na rok harcerski 2016/2017.2. Uchwały i postanowienia Rady Szczepu

Decyzje komendanta
Decyzją Komendy Szczepu zmieniamy wysokość składek członkowskich na 10 zł miesięcznie, 120 zł rocznie.

Zwolnienia i mianowania

3.1. Zwolnienia i mianowania w drużynach
3.1.1. Na wniosek drużynowej mianuję na funkcję przybocznej 62 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy Starszych „Krzemień” druhnę Alicję Zarębę.

4. Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób

Na wniosek Kapituły SW otwieram próbę na naramiennik wędrowniczy druhnie Wiktorii Brylińskiej.

5. Nagrody, pochwały, wyróżnienia

5.1. Udzielam pochwały kadrze drużyn harcerskich i zuchowych, oraz harcerzom za sprawne i skuteczne przeprowadzenie naborów w Szkole Podstawowej nr 6, w Zespole Szkół w Otrębusach i Zespole Szkół w Żółwinie. 
5.2. Dziękuję za reprezentowanie Szczepu podczas harcerskiego startu hufca druhom i druhnom: Aleksandrze Wasilewskiej, Bartłomiejowi Makuchowi, Krzysztofowi Żuławnikowi. 
5.3. Dziękuję za przygotowanie i przeprowadzenie Jesiennego Turnieju Zastępów druhowi Krzysztofowi Żuławnikowi. Dziękuję kadrze, zaangażowanej w przygotowanie i obstawę punktów na trasie Turnieju. Wyniki Turnieju będą podane po podliczeniu punktacji.


Czuwaj!

Komendant Szczepu
62 MDHiZ „Szaniec”

pwd. Lucyna Chodyna

Offline

 

#10 2017-03-31 12:39:08

lucky_lu
Szef
Zarejestrowany: 2008-10-23
Posty: 100
Prawdziwe imię: Lucyna
Drużyna:
Reputacja :  [+ 28/ -1 ]

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2016 rok.

Pruszków, 06-12-2016

Rozkaz L9/2016

1. Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 12/2016 z dnia 31.10.2016 r. 
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów 
4.3.2. Powołuję komendę Kursu Harcerskiej Służby Zabezpieczenia "Jesień 2016" w następującym składzie: - phm. Agnieszka FIETKIEWICZ-ZAPALSKA (Hufiec Pruszków) - komendantka kursu;

Wyjątki z rozkazu komendanta hufca L. 11/2016 z dnia 11-11-2016 r.

1. Zarządzenia i informacje 
1.1. Zarządzenia 
1.1.1. Powołuję zespół spisowy w składzie: 
- pwd. Mirosław Próchniewicz szef zespołu 
- dh. Przemysław Bort 
- dh. Robert Żuk

2. Hufiec 
2.1. Mianowania w komendzie hufca 
2.2.1. Mianuję dh Konrada Machrowicza na funkcje członka zespołu finansowego Hufca Pruszków.

11. Kary organizacyjne 
11.2 Udzielam upomnienia drużynowym którzy nie przesłali rozkazów z roku harcerskiego 2015/2016. Wzywam do uzupełnienia w ciągu 7 dni., dh. Damianowi Jarzębskiemu - po 1 przesłanym rozkazie

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 
12.1 Udzielam pochwały wszystkim harcerzom, którzy w dniu dzisiejszym, w trudnych warunkach pogodowych brali udział w obchodach Święta Niepodległości: Powiatowych w Pruszkowie i Gminnych w Brwinowie i Nadarzynie. 
12.2 Bardzo dziękuje i udzielam pochwały drużynowym, którzy włożyli wiele trudu w przygotowania do obchodów 11 listopada a harcerze ich drużyn wzięli udział w obchodach. 
12.3 Bardzo dziękuje i udzielam pochwały instruktorom którzy dali osobisty przykład, brali udział i koordynowali obchody 11 listopada. Pochwałę otrzymują za udział w obchodach w: - Brwinowie: pwd. Lucyna Chodyna, phm. Anna Kosterkiewicz, pwd. Karolina Bytniewska, hm. Krzysztof Żuławnik, pwd. Adrian Jagieło. 
13. Inne 
13.1. Informuję , że Piotr Głuszek (S62MDHiZ "Szaniec") ukończył Kurs Przewodnikowski dla dorosłych "Perpetum Mobile" zorganizowany przez Łódzką Chorągwianą Szkołę Instruktorską "Osnowa"

Wyjątki z rozkazu komendanta hufca L. 12/2016 z dnia 18-11-2016
1. Zarządzenia i informacje 
1.1. Zarządzenia 
1.1.1. Podaje do wiadomości, że została podjęta Uchwała nr 6/2016 z dnia 16 listopada 2016 Komendy Hufca ZHP Pruszków w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Pruszków na dzień 28.01.2017 roku w celu: - wybrania Komendanta i Komendy Hufca Pruszków, - pracy nad uchwałą nr 1 Zjazdu hufca z dnia 6.09.2014 roku dotyczącej pokrywania kosztów w związku z opłatami odprowadzanymi do Komendy Chorągwi.
2.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 
2.3.1. Zgodnie z uchwałą rozwiązuje z dniem dzisiejszym zespół kadry Kształcącej i odwołuje z jego składu wszystkich członków. 
2.3.1. Powołuje sztab projektu „Zostań Św Mikołajem 11” w składzie: 
dh. Konrad Machrowicz – koordynator S62MDHiZ 

Wyjątki z rozkazu komendanta hufca L. 14/2015 z dnia 06-12-2016 
1. Zarządzenia i informacje 
1.2. Informacje 
1.2.1. Podaję do wiadomości, że w dniu 3 listopada 2016 roku Komenda Hufca podjęła uchwałę w sprawie skreślenia ze swojego składu pwd. Karoliny Bytniewskiej. Uchwała została podana do wiadomości kadry w dniu 4 listopada w komunikacie nr 8.
 
Czuwaj!

Komendant Szczepu
62 MDHiZ „Szaniec”

pwd. Lucyna Chodyna

Offline

 

#11 2017-03-31 12:39:42

lucky_lu
Szef
Zarejestrowany: 2008-10-23
Posty: 100
Prawdziwe imię: Lucyna
Drużyna:
Reputacja :  [+ 28/ -1 ]

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2016 rok.

Pruszków, 17-12-2016

Rozkaz L10/2016

Drogie zuchy, drodzy harcerze, kochana kadro!
Już za kilka dni Święta Bożego Narodzenia. Chciałam podziękować Wam z tej okazji za Wasze zaangażowanie w to, aby te Święta były radosne dla wszystkich. Za Waszą obecność podczas kolejnych etapów Akcji Zostań Świętym Mikołajem, za Wasz trud i wysiłek podczas pakowania paczek. Przed nami jeszcze ostatni etap Akcji – rozwożenie paczek do potrzebujących. Zawieźcie im, oprócz jedzenia, Wasz uśmiech, dobre słowo i Wasz czas, poświęćcie chwilę na rozmowę, czasami to wystarczy, aby na czyjejś twarzy zagościł uśmiech.
Życzę Wam wszystkim spokojnych, radosnych Świąt. A w nadchodzącym Nowym Roku wielu wyzwań harcerskich i pozaharcerskich, oraz radości i satysfakcji, z tego co robicie.

Zwolnienia i mianowania

3.1. Zwolnienia i mianowania w drużynach
3.1.1. Na wniosek drużynowej zwalniam z funkcji przybocznej 62 MDHW „Knieja” druhnę Annę Ryścik
3.1.2. Na wniosek drużynowej mianuję na funkcję przybocznego 62 MDHW „Knieja” druha Konrada Machrowicza.

5. Nagrody, pochwały, wyróżnienia

5.1. Udzielam pochwały druhowi Konradowi Machrowiczowi za jego zaangażowanie i służbę podczas koordynacji Akcji Zostań Świętym Mikołajem oraz za przygotowanie Szczepowej Wigilii.

8.Komunikaty
Podaję do wiadomości wyniki Jesiennego Turnieju Zastępów i Szóstek Zuchowych

8.1. Turniej Zastępów w kategorii harcerskiej wygrał zastęp: Sad
8.2. Turniej Zastępów i Szóstek w kategorii zuchowej wygrała szóstka: Scintilla.
Gratulujemy wygranym! I zachęcamy wszystkie zastępy i szóstki do udziału w kolejnych edycjach Turnieju

Czuwaj!
Komendant Szczepu
62 MDHiZ „Szaniec”

pwd. Lucyna Chodyna

Offline

 

#12 2017-03-31 12:44:42

lucky_lu
Szef
Zarejestrowany: 2008-10-23
Posty: 100
Prawdziwe imię: Lucyna
Drużyna:
Reputacja :  [+ 28/ -1 ]

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2016 rok.

Pruszków, 31-12-2016

Rozkaz L11/2016


Wyjątki z rozkazu komendanta hufca L. 15/2015 z dnia 30-12-2016 

1. Zarządzenia i informacje 
1.1. Zarządzenia 
1.1.1. Przypominam, że zgodnie z rozkazem L 12 z dnia 18.11 2016, oraz Uchwałą Komendy Hufca nr 6/2016 Komenda Hufca zwołała Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Pruszków na dzień 28.01.2016r. na godzinę 9:00 w siedzibie hufca. Zjazd zwołano w celu - wybrania Komendanta i Komendy Hufca Pruszków, - pracy nad uchwałą nr 1 Zjazdu hufca z dnia 6.09.2014 roku dotyczącej pokrywania kosztów w związku z opłatami odprowadzanymi do Komendy Chorągwi. 

1.2. Informacje 
1.2.1. Podaję do wiadomości listę członków hufca posiadających czynne prawo wyborcze:
4. PWD BYTNIEWSKA KAROLINA INSTRUKTOR SPRAW ZAGRANICZNYCH 
5. DH BRYLIŃSKA WIKTORIA DRUŻYNOWA 
6. DH. BROMA ALICJA DRUZYNOWA 
8. PWD. CHODYNA LUCYNA Z-CA KOMENDANTA SZCZEPU 
11. PHM. FIETKIEWICZ –ZAPALSKA AGNIESZKA DRUŻYNOWA, CZŁONEK KR HUFCA
13. DH GŁUSZEK PIOTR SZEF HKSHSZ 
14. DH GRONEK IZABELA DRUZYNOWA 
18. PWD ADIAN JAGIEŁŁO SZEF SZCZEPOWEGO KSW 
19. DH. JARZĘBSKI DAMIAN DRUŻYNWY 
23. PHM. KOSTERKIWEWICZ ANNA SZEF KLUBU TURYSTYCZNEGO SZCZEPU 
34. DH MACHROWICZ KONRAD SKARBNIK SZCZEPU 
42. PWD. MISZCZUK BARTOSZ Z-CA KOMENDANTA SZCZEPU 
44. HM. BARBARA NAGRABA Z-CA KOMENDANTA SZCZEPU 
62. DH. REPEROWSKA JOANNA DRUŻYNOWA 
64. DH RUTKOWSKA PATRYCJA DTUŻYNOWA 
66. DH SPINEK PATRYCJA DRUŻYNOWA 
77. DH ZŁOCH WIKTORA DRUZYNOWA 
78. DH ŻUK ROBERT KWATERMISTRZ SZCZEPU 
80. HM. ŻUŁAWNIK KRZYSZTOF SZEF KIiS, Z-CA KOMENDANTA SZCZEPU

2.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 
2.3.1. Rozwiązuje Sztab projektu „Zostań Św. Mikołajem 11”. 
Odwołani ze składu zostają: 
- dh. Konrad Machrowicz – koordynator S62MDHiZ 
Wszystkim serdecznie dziękuje za pracę i włożony wysiłek.

5. Szczepy, związki drużyn 
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn 
5.3.1. Na wniosek Komendanta Szczepu mianuję hm. Barbarę Nagrabę na funkcję zastępcy komendanta S62MDHiZ Szaniec.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów 
6.1.1. Mianuję hm. Krzysztofa Żuławnika komendantem zimowiska S62MDHiZ Szaniec w Łazach.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.3. Informuję o przeniesieniu i kontynuacji realizacji przez Dh. Konrada Machrowicza próby na stopień przewodnika w Hufcu Pruszków. Próba została otworzona w Hufcu ZHP Piaseczno. Opiekun próby phm. Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska.

13. Inne
13.1. Informuje, że dh Patrycja Rutkowska ukończyła ukończyła kurs drużynowych harcerskich organizowany w listopadzie i grudniu 2016 r. przez Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Otwock. 13.1. Informuje, że dh Patrycja Rutkowska ukończyła ukończyła kurs Wychowawców harcerskich organizowany w listopadzie i grudniu 2016 r. przez Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Otwock.

7.Sprawy różne
7.1. Dziękuję za Wasz udział i Wasze zaangażowanie podczas Akcji Zostań Świętym Mikołajem. Wszyscy stanęli na wysokości zadania: zarówno harcerze, kadra jak i rodzice. W pierwszym etapie akcji: rozdawaniu ulotek w sklepach wzięło udział 81 osób. W drugim etapie - pakowaniu paczek – 18 osób.
W ostatni etapie akcji: rozwożeniu paczek do potrzebujących wzięło udział 56 osób zebranych w 15 patroli. Jestem z Was naprawdę dumna! 

7.2 Przypominam, że styczniowa Rada Szczepu odbędzie się zgodnie z harmonogramem w dniu 17 stycznia o godzinie 18:00 w Harcówce Szczepu.

7.3. Przypominam drużynowym o konieczności zebrania i wpłacenia składek od drużyn za rok 2017.

8.Komunikaty
8.1. Podaję do wiadomości, że dyżur sztandarowy w styczniu pełnią: 
Druhna Patrycja Spinek
Druh Michał Buczek


Czuwaj!
Komendant Szczepu
62 MDHiZ „Szaniec”

pwd. Lucyna Chodyna

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo