Forum Szczepu 62 MDHiZ "Szaniec" im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"

Forum Szczepu 62 PDHiZ >www.62pdhiz.harc.pl<

  • Nie jesteś zalogowany.

#1 2013-03-25 16:07:58

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Rozkazy Komendanta Szczepu - 2013 rok.

Pruszków 22.02.2013

Rozkaz L1/2013


1.     Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich
    Wyjątki z rozkazu Komendanta Hufca ZHP Pruszków z dnia 22 lutego 2013 roku
   
    5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1.  Na wniosek Komendanta Szczepu zwalniam z funkcji drużynowej  62 Próbnej
Mazowieckiej Drużyny Starszoharcerskiej dh Agnieszkę Czajkowską.
5.3.2.  Na wniosek Komendanta Szczepu mianuję  na funkcję  drużynowej  62 Próbnej
Mazowieckiej Drużyny Starszoharcerskiej dh. Joannę Reperowską.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.2.  Zwalniam z funkcji Komendantów Zimowisk i dziękuje za wzorowo przeprowadzone
akcje zimowe:
- hm. Krzysztofa Żuławnika.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 „ Iskra Poczwórnego Ognia „ - Nagrodę drużynowych dla harcerzy wyróżniających się
w środowiskach otrzymują:
- dh. Iza Gronek –  62 MDHiZ SZANIEC,
- dh. Joanna Reperowska – 62 MDHiZ SZANIEC,
- dh. Iza Zaręba – 62 MDHiZ SZANIEC,

12.2 „ Poczwórnego Ognia ” - Nagrodę Komendanta Hufca przeznaczoną dla harcerzy
wyróżniającego się w roku 2012 otrzymują:
-pwd. Lucyna Sobolewska - 62 MDHiZ SZANIEC,

12.3 „Dla Młodego Talentu harcerskiego”  - Nagrodę Komendy Hufca przeznaczoną dla drużynowych wzorowo wypełniających obowiązki w roku 2012  otrzymują:
- pwd. Bartek Miszczuk - 62 MDHiZ SZANIEC,3.     Zwolnienia i mianowania
3.2.     Zwolnienia i mianowania w szczepie
Mianuję na funkcję zastępcy komendanta szczepu ds. zuchowych dh. pwd. Bartosza Miszczuka
   
                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#2 2013-03-25 16:08:19

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2013 rok.

Pruszków 23.03.2013

Rozkaz specjalny Ls1/2012

Druhny i druhowie

Druhny i Druhowie. Zuchy!
Drodzy Przyjaciele, rodzice.

Spotykamy się dzisiaj na szczególnej harcerskiej zbiórce, która na wyjątkowy charakter – jest formalnym podsumowaniem Kampanii Sztandar.

Szesnaście lat. Tyle liczy sobie nasze środowisko.
Przez szesnaście lat poprzez tradycję wypracowaliśmy zwyczaje. To wszystko przekłada się na historię szczepu. Historię, która tworzyły pokolenia harcerzy (wy również) aż do dziś.
To taki próg w istnieniu szczepu, który zawsze zostanie zauważony przez śledzących naszą historię

Dzisiaj zostanie wręczony nam sztandar, który świadczy o wartościach, jakie niesie ze sobą służba. Podkreśla przynależność oraz integruje członków szczepu podczas ważnych uroczystości i świąt.

To wyróżnienie. Obowiązek. To symbol wartości, którymi chcemy kierować się w służbie.
Niech ten dzień  będzie   okazją  do   refleksji   nad jej   jakością  i   nad   tym,  czy   umiemy   w codziennym trudzie realizować nasze szczytne ideały w sposób godny i pełny.

Druhny i druhowie, zuchy
To dzięki Wam dotarliśmy do tego miejsca. To dzięki waszej pracy i zaangażowaniu stoimy w miejscu, w którym zostanie wręczony nam sztandar.
Dziękuję

Dziękuję również najlepszym naszym przyjaciołom, rodzicom, którzy wspierali nas i wspierają dobrym słowem i działaniem.
Dzięki Wam wiemy że warto się trudzić.
Dziękujemy z całego serca.

Dziękuję kadrze. Wasza praca przyniosła efekt. Wspólnie osiągnęliśmy cel, który obraliśmy kilka miesięcy temu


                                Komendant Szczepu


1.     Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich

ROZKAZ SPECJALNY L.1/2013
5. Szczepy, związki drużyn
5.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
5.1.1.  Na  wniosek  komendy  przyznaję  Szczepowi  62  Mazowieckich  Drużyn  Zuchowych  i
Harcerskich   „SZANIEC”  im.  Batalionu  Harcerskiego  ”Zośka”  prawo  posiadania  Sztandaru
potwierdzone aktem Nadania Sztandaru.
Druhny Druhowie!
W tradycji polskiej i w kulturze europejskiej sztandar zawsze kojarzył się z walką o wolność,
z obroną najszczytniejszych ideałów i wartości, jak bohaterstwo i miłość ojczyzny. To
wreszcie znak tożsamości narodowej, nieodłącznie związany z patriotyzmem. Na ważność
symboliki sztandaru wskazują w swoich utworach poeci i pisarze, jej doniosłość podkreślają
nasze pieśni.
Umrzeć za ojczyznę w imię szczytnych ideałów i wartości, godnie prezentować się pod
sztandarami oto największy, najchlubniejszy cel walczących od początku państwowości
polskiej po czasy współczesne.
Sztandar był przez stulecia symbolem Polski oraz oznaką pielęgnowania wartości
najważniejszych w życiu każdego człowieka. Uchodził za synonim nie tylko postaw
patriotycznych, ale i dążeń do realizacji wielkich ideałów życiowych.
Sztandar jest też symbolem wartości, którymi chcemy kierować się w naszej
harcerskiej służbie. Niech ten dzień nadania sztandaru będzie okazją do refleksji
nad jakością naszej pracy i nad tym, czy umiemy w codziennym trudzie
realizować nasze szczytne ideały w sposób godny i pełny.

Czuwaj!
hm. Beata Pawełczyńska


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#3 2013-06-30 12:35:17

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2013 rok.

Pruszków 15.04.2013

Rozkaz L2/2013
4.    Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób
   
4.1. Otwieram próbę na stopień samarytanki druhnom:
Joanna Reperowska
Patrycja Spinek
Alicja Broma
Izabela Zaręba
Izabela Gronek
Julia Sobolewska
Adrianna Sobolewska
4.2. Otwieram próbę na stopień Ćwika druhom:
Maciej Jeszke
Wojciech Miks
    4.3. Otwieram próbę na stopień Odkrywcy
        Tomasz Kurlej
        Michał Błaszkiewicz


                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#4 2013-06-30 12:35:46

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2013 rok.

Pruszków 22.06.2013

Rozkaz L3/2013
Druhny i druhowie
Minął rok.
Wiele się wydarzyło, wykonaliśmy mnóstwo zadań w tym wiele trudnych:
Przygotowania do Święta Hufca, gdzie wiele pracy zostało włożone w przygotowanie miasteczka
Reprezentowanie Hufca podczas jego święta. Zuchy u harcerze naszego szczepu, udowodnili, ze potrafią godnie reprezentować hufiec i szczep
Przygotowanie do Święta Szczepu i nadania szczepowi sztandaru
To tylko trzy przykłady, ale zrealizowaliśmy o wiele więcej zadań na poziomie i dla hufca
Dowodem na to, że dostrzeżono nasza prace, są nagrody wręczone podczas Kręgu Ognia w dniu Myśli Braterskiej
Nie jesteśmy w stanie nagrodzić wszystkich. Ale możemy wszystkim podziękować za ich starania, służbę, pracę.
W imieniu komendy szczepu dziękuję wszystkim zuchom, harcerzom i kadrze za wasze zaangażowanie w rozwój naszego szczepu.
                                Komendant4.    Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób
    Przyznaje stopień Samarytanki dh. Kai szewczyk

5.     Nagrody, pochwały, wyróżnienia
5.1.      Udzielam pochwały za najwyższą frekwencję na zbiórkach harcerskich wynoszącą powyżej 80%  ilości zbiórek n/w druhnie Alicji Zaręba
   
5.2       Udzielam pochwały za najwyższą frekwencję na zbiórkach wynoszącą powyżej 80% ilości zbiórek n/w zuchy:
    Marika Szewczak
    Weronika Szewczak
    Patrycja Zadura

5.3.      Udzielam pochwały za aktywność na zbiorkach i imprezach szczepu i hufca oraz za osiągnięcie najwyższych not we współzawodnictwie indywidualnym n/w druhnom:
    Dh Maciej Małachowski
    Dh. Jonasz Jakobielski.
    Ponadto dh Jonasz przekroczył próg 140 pkt i zostaje wyróżniony nagrodą rzeczową

5.4      Udzielam pochwały za aktywność na zbiorkach i imprezach szczepu i hufca oraz za osiągnięcie najwyższych not we współzawodnictwie indywidualnym zuchowi Patrycji Zadura i wyróżniam nagrodą rzeczową

5.5.      Udzielam pochwały
Za bardzo dobrą pracę podczas roku harcerskiego dh Kai Szewczyk – wniosek o umieszczenie w rozkazie komendanta Hufca
    Za osiągniecie  90% obecności na zbiorkach Dh. Julia Sobolewska
    Za wkład pracy w trudnej sytuacji w jakiej znalazła się gromada zuchowa – dh. Izabela Gronek – wniosek o umieszczenie w rozkazie Komendanta Hufca
    Za wytrwałość w pracy z zuchami – dh Wiktoria Nowacka

   
5.6.  Dziękuję dh. Pwd. Lucynie Chodyna za wzorową postawę oraz pracę na rzecz szczepu oraz ogrom włożonej pracy  podczas kampanii „Sztandar” i pomoc w realizacji przygotowań do zgrupowania obozów szczepu
    Wyróżniam nagrodą rzeczową

5.7. Dziękuje kadrze szczepu za pracę w trakcie roku harcerskiego

7.        Sprawy różne
    Podaje do wiadomości wyniki współzawodnictwa zastępów
„Pomarańczarnia” – 569 pkt
„Taran” – 630 pkt
„Zawiszacy” – 847 pkt
„Irka” – 1243 pkt
„Buki” – 1335 pkt
„Parasol” – 1834 pkt – zastęp zostaje wyróżniony nagroda rzeczową

       
    Podaję do wiadomości wyniki współzawodnictwa drużyn harcerskich
    „Rudy” – 155,75 pkt
    „Alek” – 138,63pkt
    SH – 107,33

    Podaję do wiadomości wyniki współzawodnictwa gromad zuchowych
    „Księżycowe Skrzaty” – 44,36 pkt
    „Słoneczne Dzieci” – 33,17 pkt


8.         Komunikaty
Informuję że wyniki punktacji indywidualnej oraz współzawodnictwa zastępów i drużyn są dostępne na stronie szczepu
                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#5 2014-11-13 14:05:07

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2013 rok.

Samociążek 25.07.2013

Rozkaz L4/2013


4.    Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób

Na wniosek Kapituły Stopni, otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego dh. Krystianowi Radziejewskiemu – 1 PDSH – Szczep im.Paderewskiego

                   
                                Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#6 2014-11-13 14:06:18

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2013 rok.

Samociążek 7.09.2013

Rozkaz L5/2013


2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Uchwały
Zgodnie z decyzją rady szczepu, powołuję  Zespół Kwatermistrzowski w składzie:
Dh. Sebastian Goliszewski
Dh. Michał Błaszkiewicz
Dh. Tomasz Kurlej
Dh. Piotr Maciejek


3.     Zwolnienia i mianowania
3.1         Zwolnienia i mianowania w drużynach

3.1.1. Mianuję na funkcję przybocznej  w próbnej drużynie w Żółwinie, druhnę Sylwię Omelańczuk
3.1.2. Zwalniam z funkcji przybocznego 62 MDH „Rudy” druha Macieja Jeszke


3.2.     Zwolnienia i mianowania w szczepie

3.2.1.    Mianuję druhnę Karolinę Bytniewską na funkcję skarbnika szczepu.
3.2.2.    Zwalniam z funkcji kwatermistrza szczepu druhnę sam. Magdalenę Żuławnik
3.2.3.    Mianuję na funkcję kwatermistrza szczepu druha ćwika Sebastiana Goliszewskiego.

   

                   
                                Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#7 2014-11-13 14:06:46

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2013 rok.

Pruszków 22.11.2013

Rozkaz L6/20131.     Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich

Wyjątki z rozkazu L16/2013 komendanta Hufca ZHP Pruszków z dnia 20 listopada 2013 roku

5. Szczepy
5.3. Zmiany organizacyjne
5.3.1.  Otwieram  okres  próbny  drużynie  harcerskiej  działającej  przy  Szkole    w  Żółwinie  i nadaje  nazwę  62  Próbna  Mazowiecka  Drużyna  Harcerska.   Drużyna  działa  w  strukturze Szczepu  62  Mazowieckich  Drużyn  Harcerskich  i  Zuchowych  “Szaniec”  im.   Batalionu Harcerskiego  “Zośka”

5.4. Zwolnienia i mianowania w szczepach
5.4.1 . Mianuje na funkcję  drużynowej 62 Próbnej Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej  dh
Patrycje Spinek.

Czuwaj!
hm. Beata Pawełczyńska

2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.2.    Postanowienia
Przyjmuję do szczepu druhnę Wiktorię Brylińską. Przydział służbowy – 62 MDHS
Przyjmuję do szczepu druhnę Wiktorię Złoch – przydział służbowy 1 PDH (szczep im. I. Paderewskiego). Przynależność 62 MDZ próbna w Żółwinie


3.     Zwolnienia i mianowania
3.1         Zwolnienia i mianowania w drużynach

3.1.1.   Mianuję na funkcję przybocznej  w 62 MDZ „Słoneczne Dzieci” druhnę Wiktorię Brylińską
3.1.2.  W związku z brakiem zainteresowania praca drużyny i brakiem obecności na zbiórkach od dnia 1 września 2013 roku, zwalniam z obowiązków przybocznej 62 MDZ „Słoneczne Dzieci” druhnę Wiktorię Nowacką.


                       
                                Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo