Forum Szczepu 62 MDHiZ "Szaniec" im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"

Forum Szczepu 62 PDHiZ >www.62pdhiz.harc.pl<

  • Nie jesteś zalogowany.

#1 2012-02-20 18:27:22

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Rozkazy 62 PDH "Rudy" - 2012 rok. Drużynowy: hm. Krzysztof Żuławnik

Pruszków  18.02.2012
  62 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej
           im. Jana Bytnara ps. „Rudy”
                    Hufiec Pruszków


Rozkaz  L1/20122.    Uchwały Rady Drużyny
2.2.     Inne uchwały Rady Drużyny
    Przyjmuję do drużyny na okres próbny dh Wiktorię Nowacką

3.    Zwolnienia i mianowania
3.1.    Zwalniam z obowiązku zastępowego zastępu „Pomarańczarnia” druha Wojciecha Miks. Dziękuje w/w druhowi za bardzo dobre pełnienie funkcji.
3.2.    Zwalniam druha z obowiązków harcerza naszej drużyny i zezwalam na przeniesienie do 62 PDH „Alek”

4.    Mianowania
4.1.    Mianuję na funkcję zastępowego zastępu „Pomarańczarnia” dh. Jędrka Alvarado

5.    Przyznanie stopni, sprawności, zadań zespołowych, odznak specjalistycznych
5.1.    Przyznaje sprawność „Kronikarz” dh. Wojciechowi Miks
5.2.    Przyznaję stopień Wywiadowcy dh. Wojciechowi Miks. Jednoczesnie otwieram w/w druhowi próbę na stopień Odkrywcy


   

                                        Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#2 2012-04-01 08:21:23

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy 62 PDH "Rudy" - 2012 rok. Drużynowy: hm. Krzysztof Żuławnik

Drużynowy                                    Pruszków  30.03.2012
  62 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej
           im. Jana Bytnara ps. „Rudy”
                    Hufiec Pruszków


Rozkaz  L2/20122.    Uchwały Rady Drużyny
2.2.     Inne uchwały Rady Drużyny
    Przyjmuję do drużyny na okres próbny Klaudię

    Zawieszam czasowo działanie zastępu „Parasol”.

3.    Zwolnienia
    Zwalniam z obowiązków zastępowej zastępu „Parasol” dh. Julię Sobolewską
    Zwalniam z obowiązków zastępowej zastępu „Buki” dh Alicję Broma

4.    Mianowania
    Mianuje na funkcję zastępowej zastępu „Buki” dh. Annę Jędras
   

                                        Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#3 2012-05-06 20:38:15

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy 62 PDH "Rudy" - 2012 rok. Drużynowy: hm. Krzysztof Żuławnik

Drużynowy                                    Pruszków  5.05.2012
  62 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej
           im. Jana Bytnara ps. „Rudy”
                    Hufiec Pruszków


Rozkaz  L3/2012    6.    Nagrody i wyróżnienia

    Udzielam pochwały za wzorowe wykonanie prac porządkowych w harcówce:
    Dh. Julia Sobolewska
    Dh. Maciej Jeszke
    Dh. Anna Jędras
    Dh. Dominika Wróbel
    Dh. Karina Wróbel


                                        Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#4 2012-09-20 18:25:32

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy 62 PDH "Rudy" - 2012 rok. Drużynowy: hm. Krzysztof Żuławnik

Drużynowy                           Pruszków   19.09.2012
  62 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej
           im. Jana Bytnara ps. „Rudy”
                    Hufiec Pruszków
Rozkaz  L5/2012


3.    Zwolnienia
       Zwalniam z funkcji zastępowego zastępu „Pomarańczarnia” dh. Jędrka Alvarado

4.    Mianowania
Mianuję na funkcję zastępowego zastępu „Pomarańczarnia” dh. Macieja Małachowskiego

5.  Przyznanie stopni, sprawności, zadań zespołowych, odznak specjalistycznych, uprawnień państwowych
Przyznaję stopień ochotniczki dh. Julii Sobolewskiej
Jednocześnie otwieram próbę zintegrowaną na stopień pionierki

                                                                                            Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#5 2012-10-23 19:17:01

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy 62 PDH "Rudy" - 2012 rok. Drużynowy: hm. Krzysztof Żuławnik

Drużynowy                           Pruszków   1.10.2012
  62 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej
           im. Jana Bytnara ps. „Rudy”
                    Hufiec Pruszków
Rozkaz  L6/2012


3.    Zwolnienia
   
    W związku z reorganizacją struktur szczepu, zwalniam z obowiązków harcerza naszej drużyny i zgadzam się na przeniesienie n/w do drużyny starszo harcerskiej:
Dh. Andrew Alvarado
Dh. Dominika Wróbel
Dh. Wiktoria Nowacka
Dh. Patrycja Skinek                                        Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#6 2012-10-23 19:17:40

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy 62 PDH "Rudy" - 2012 rok. Drużynowy: hm. Krzysztof Żuławnik

Drużynowy                           Pruszków   13.10.2012
  62 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej
           im. Jana Bytnara ps. „Rudy”
                    Hufiec Pruszków

Rozkaz  L7/2012

2.    Uchwały Rady Drużyny
2.2. Inne uchwały Rady Drużyny

Przyjmuje do drużyny po okresie próbnym dh. Maję Dądzik
   
Przyjmuje do drużyny zuchy trzeciej gwiazdki z 62 PDH „Słoneczne Dzieci”:
Klaudia Szarejko
Kamila Szarejko
Jagoda Socha
Marysia Lipowska
Przydział służbowy zastęp „Parasol”

Przyjmuje do drużyny na okres próbny:
Weronikę Kacprowicz – przydział służbowy zastęp „Parasol”
Olę Sitarczyk – przydział służbowy zastęp „Parasol”
Olę Zabrzycką – przydział służbowy zastęp „Parasol”
Kubę Jarosza – przydział służbowy zastęp „Pomarańczarnia”

3. Zwolnienia

Zwalniam z obowiązków harcerki naszej drużyny i skreślam z listy członków drużyny dh. Patrycję Kowalczyk, na jej własną prośbę.

5.  Przyznanie stopni, sprawności, zadań zespołowych, odznak specjalistycznych, uprawnień państwowych. Otwarcie prób na stopień

Otwieram próbę na stopień ochotniczki dh:
Klaudia Szarejko
Kamila Szarejko
Jagoda Socha
Marysia Lipowska

Otwieram próbę harcerki:
Weronice Kacprowicz
Oli Sitarczyk
Oli Zabrzyckiej

Otwieram próbę harcerza
Kubie Jarosz

                                        Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#7 2012-12-02 10:00:26

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy 62 PDH "Rudy" - 2012 rok. Drużynowy: hm. Krzysztof Żuławnik

Drużynowy                           Pruszków   24.11.2012
  62 Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej
           im. Jana Bytnara ps. „Rudy”
                    Hufiec Pruszków

Rozkaz  L8/2012

4.    Mianowania

Mianuję na funkcję zastępowej, zastępu „Parasol” dh. Marię Lipowską

5.  Przyznanie stopni, sprawności, zadań zespołowych, odznak specjalistycznych, uprawnień państwowych. Otwarcie prób na stopień

Zaliczam zadanie zespołowe „Gra” n/w druhnom i druhom:
Dominika i Karina Wróbel, Maja Dądzik, Anna Jędras, Weronika    Kacprowicz,
Ola Sitarczyk, Kamila Szarejko, Klaudia Szarejko, Marysia Lipowska, Jadwiga Olszak, Ola Zabrzycka
                                        Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo