Forum Szczepu 62 MDHiZ "Szaniec" im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"

Forum Szczepu 62 PDHiZ >www.62pdhiz.harc.pl<

  • Nie jesteś zalogowany.

#1 2012-02-20 18:25:09

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Rozkazy Komendanta Szczepu - 2012 rok.

Pruszków 7.02.2012

Rozkaz L1/20123.     Zwolnienia i mianowania
3.1      Zwolnienia i mianowania w drużynach

              Mianuję na funkcję przybocznej dh Kaję Szewczyk. Druhna Kaja celująco zdała okres próbny

              Powierzam obowiązki p.o. przybocznej w 62 PDZ „Księżycowe Skrzaty” dh. Izabeli Gronek. Okres poznawczy potrwa do dnia 30 czerwca 2012 roku

3.2.     Zwolnienia i mianowania w szczepie

    Mianuję Komendę XIII Rajdu Szlakiem Bohaterów Szarych Szeregów w składzie:
    Komendant Rajdu – pwd. Marcin Janiszewski – Szczep 462 DHiGZ
    Komendant trasy harcerskiej – pwd. Marcin Janiszewski – Szczep 462 DHiGZ
    Komendant trasy zuchowej – ćwik Bartosz Miszczuk Szczep 62 PDHiZ
    Kwatermistrz Rajdu – phm. Robert Goś – Szczep 462 DHiGZ
    Szef zespołu medycznego – phm. Dorota Kuszczyk – Szczep 62 PDHiZ
    Szef zespołu informacyjnego – dh. Lucyna Sobolewska – Szczep 62 PDHiZ

4.    Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób
              Na wniosek KSW przy szczepie otwieram próbę na stopień harcerza Orlego dh. Adrianowi Dymowskiemu z 94 WDH

5.     Nagrody, pochwały, wyróżnienia
    Udzielam pochwały za bardzo dobre pełnienie funkcji przybocznego druhowi Maciejowi Jeszke.
    Druh Maciek pełni swoją funkcję wzorowo

   

                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#2 2012-04-01 08:00:56

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2012 rok.

Pruszków 24.03.2012

Rozkaz specjalny Ls1/2012Druhny i druhowie. Zuchy.

Po raz kolejny wspólnie obchodzimy nasze Święto. Święto Braterstwa i Służby. W tym roku zbiegły się dwie ważne uroczystości.
Pierwsza to oczywiście nasze Święto, druga, to półmetek kampanii Bohater Hufca. Dlatego nasz rajd w tym roku, przebiega pod hasłem: Czterech ludzi, cztery serca, jedna myśl. Cieszy mnie myśl, że Hufiec nasz będzie miał bohatera z Szarych Szeregów.
Andrzej Romocki „Morro” był człowiekiem odważnym kochającym Ojczyznę. Za tą Ojczyznę oddał życie.
Dziś nie wspominamy tylko „Alka”, „Rudego” i „Zośki”. Dziś wspominamy wszystkim wspaniałych harcerzy z Szarych Szeregów. Tych wszystkich co zginęli walcząc i tych, którzy w inny sposób okazywali miłość do Polski. Ich walka była różna. To był mały sabotaż, przenoszenie ulotek, czy gazowanie kin. Każdy, kto najmniejszym choćby oporem utrudniał życie okupantowi, walczył.
Nasze pokolenia nie zna wojny. I niech tak zostanie. Ale pamięć o ludziach, których patriotyzm wzrusza do głębi, powinna przetrwać przez wieki. Przekazujcie dalej swoja wiedzę, niech pokolenia pamiętają

                                    Komendant

3.     Zwolnienia i mianowania
3.1      Zwolnienia i mianowania w drużynach
Mianuje na funkcję przybocznej w 62 Pruszkowskiej Drużynie Zuchowej „Słoneczne Dzieci” dh. Julię Sobolewską

Mianuję na funkcję przybocznej w 62 Pruszkowskiej Drużynie Harcerskiej im. Jana Bytnara ps. „Rudy” dh. Alicję Broma


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#3 2012-04-01 08:01:26

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2012 rok.

Pruszków 31.03.2012

Rozkaz L2/2012


2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.3.    Decyzje komendanta
Zawieszam w pełnieniu funkcji przybocznej dh Joannę Reperowską do dnia 30 maja 2012 roku. W tym terminie w/w druhna ma obowiązek podjąć decyzję co do dalszej działalności w szczepie i drużynie.

3.     Zwolnienia i mianowania
3.2.     Zwolnienia i mianowania w szczepie
Zwalniam z funkcji członków Sztabu rajdu „Szlakiem Bohaterów Szarych Szeregów” i jednocześnie rozwiązuje w/w sztab

Dziękuję druhnom i druhom za wspaniałe przygotowanie i przeprowadzenie i obsługę Rajdu.

5.     Nagrody, pochwały, wyróżnienia
Udzielam pochwały za wzorowe pełnienie służby w dniach 30 i 31 marca n/w druhnom i druhom:
Dh. Tomasz Kurlej
Dh. Joanna Szymaniak
Dh. Izabela Gronek
Dh. Izabela Zaręba
Dh. Wojciech Miks
Dh. Jędrek Alvarado
Dh. Aleksandra Dragić
Dh. Mikołaj Malinowski
Dh. Kaja Szewczyk
Dh. Maciej Jeszke

Szczególne podziękowania kieruję do dh. Lucyny Sobolewskiej i dh. Bartosza Miszczuka, za ich wkład pracy oraz poświęcenie czasu i energii by szczep był widoczny na arenie Hufca                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#4 2012-05-30 16:26:47

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2012 rok.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO                                                                                            Pruszków 30.05.2012
Komendant Szczepu 62
Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
Hufiec Pruszków
                                                                                   Rozkaz specjalny Ls2/20121.     Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich

    Rozkaz R O Z K A Z    S. 1 / 2012
Komendanta Chorągwi Stołecznej z dnia 29 maja 2012 roku

Druhny i Druhowie


W dniu 7 czerwca mija 45 lat od dnia, w którym naczelnik ZHP wydał rozkaz tworzący Chorągiew Stołeczną oraz nadał jej imię Bohaterów Warszawy.
W celu uczczenia tej ważnej dla nas wszystkich rocznicy ogłaszam Alert dla zuchów harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów Chorągwi Stołecznej w dniach 30.05.2012 – 6.06.2012.

1.    W ramach alertu zespoły harcerskie i instruktorskie:

a.    Odbędą zbiórkę zuchową lub harcerską poświęconą postaci jednego z bohaterów Warszawy; postaci, która wykazała się wybitnymi osiągnięciami lub heroicznością w swoim postępowaniu i jest swoją działalnością, pochodzeniem lub w inny sposób jest związana z Warszawą lub jej okolicami;
b.    Przeprowadzą inwentaryzację i opiszą zgodnie ze wzorem załączonym do rozkazu (zamieszczonym na stronie Chorągwi) miejsca pamięci związanego z harcerzami lub sztandaru harcerskiego, mającego co najmniej 25 lat (gromady zuchowe zamiast opisywać rysują miejsce pamięci lub sztandar);
c.    Dostarczy do Sztabu Alertu - Komendy Chorągwi meldunek o realizacji zadań wraz z fotografią miejsca pamięci lub sztandaru;
d.    Udział w zbiórce alarmowej – capstrzyku Chorągwi Stołecznej ZHP – Kościół Św. Stanisława Kostki ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 2, w Warszawie, początek godzina 20.00.

2.    Mianuję sztab alertu:

Szef sztabu: hm.  Adam Jarzębak
z-ca szefa   : hm.  Darek Masny
z-ca szefa   : hm.  Ewa Partyka
członkowie: hm.  Sławek Postek (Centrum)
hm.  Agnieszka Brzuska (Żoliborz)
hm.  Jolanta Nagraba (Pruszków)
hm.  Małgorzata Silny (Centrum)
pwd.  Katarzyna Winek (Ursus)
pwd.  Marta Modelska (Centrum)
pwd.  Kaja Drąg (Muzeum Harcerstwa)
hm.  Wit  Jozenas (Praga Pn)
hm.  Agata Durakiewicz (Centrum)
hm.  Monika Piekut (Milanówek)
phm.  Ewa Czarkowska  (Centrum)
hm.  Teresa Pękalska (Zalew)
ks. hm. Janusz Stroiny (Centrum)
hm.  Emilia Kulczyk (Mokotów)
hm.  Stanisław Bojarski (Komisja Historyczna)
hm.  Włodzimierz Kosmala (Komisja Historyczna)

3.    Sztab alertu będzie działał na terenie siedziby Komendy Chorągwi i będzie czynny codziennie od godziny 10.00 do 19.00

4.    Realizacja zadań alertowych jest formą realizacji zadań Odznaki Chorągwianej. Drużyny, które udział w alercie potraktują jako formę realizacji zadań na Odznakę Chorągwianą do meldunku powinny dołączyć wniosek o przyznanie odznak wraz z listą osób, które  zrealizowały wymagania.

5.    Dla instruktorów ogłaszam konkurs na gawędę wygłoszonej w trakcie przyrzeczenia, opowiadania o przyrzeczeniu, lub konspekt zbiórki – przyrzeczenia, które jest umiejscowione w realiach naszej Chorągwi. Regulamin konkursu stanowi załącznik do niniejszego rozkazu. Nadesłane prace oceniać będzie zespół w składzie:
Przewodnicząca: • hm.  Agnieszka Kalińska-Brzuska
z-ca przewodnic.:  hm.  Małgorzata Silny
członkowie:          hm.  Sławomir Postek
                          hm.  Emilia Kulczyk
                          hm.  Monika Piekut
                          hm.  Teresa Pękalska

6.    Życzę wszystkim druhnom i druhom sukcesów i satysfakcji z realizacji zadań alertowych.

CZUWAJ!       
hm. Waldemar Kowalczyk


2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.3         Decyzje komendanta
                   W związku z Alertem zarządzam dni mundurowe dla wszystkich drużyn zuchowych i harcerskich szczepu na cały czas trwania Alertu

         Zarządzam zbiórkę kadry szczepu na dzień 30 maja 2012 na godz. 19:00

                   Zobowiązuje wszystkich członków szczepu do uczestniczenia w zbiórce Hufca w dniu 31 maja 2012 roku o godz. 18:45
                   w miejscu wyznaczonym  przez Komendę Hufca

                                                                                                                                                                 Czuwaj!

                                                                                                                                                         Komendant Szczepu
                                                                                                                                                          62 PDHiZ „Zośka”

                                                                                                                                                        hm Krzysztof Żuławnik


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#5 2012-06-11 13:44:46

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2012 rok.

Pruszków 8.06.2012

                                                        Rozkaz L3/20125.     Nagrody, pochwały, wyróżnienia
Udzielam pochwały za bardzo dobre wypełnienie zadań Alertu45 n/w zuchom, druhnom i druhom

Weronika Szewczak
Zuzanna Dukat
Maja Dragić
Mikołaj Daniewicz
Weronika Gronek
Arek Matysek
Iwo Popławski
Darek    Solski
Szymon Węgrowski
Piotr Wiejak
Patrycja Zadura
Cezary    Zapała
Andrew     Alvarado
Alicja Białas
Julia Błaszkiewicz
Michał Błaszkiewicz
Paweł Błaszkiewicz
Alicja Broma
Agnieszka Czajkowska
Ola Dragić
Iza Gronek
Jonasz Jakobielski
Maciej Jeszke
Anna Jędras
Natalia Kurlej
Tomek    Kurlej
Wojciech Miks
Sylwia Omelańczuk
Filip Radzymiński
Ada Sobolewska
Julia Sobolewska
Kaja Szewczyk
Maria Tkaczyk
Dominika Wróbel
Karina Wróbel
Alicja Zaręba
Izabela    Zaręba

Udzielam pochwały dh Lucynie Sobolewskiej za wzorowe wykonanie zadania „Tablice Pamięci” powierzonego go przez Komendę Hufca
                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#6 2012-06-23 18:36:08

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2012 rok.

Pruszków 22.06.2012

Rozkaz L4/20121.    Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich

Wyjątek z Rozkazu Specjalnego Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP L. 2/2012

13.5. Przyznanie Odznaki Chorągwianej:
Za prawidłowe wykonanie zadań „ALERTU 45” – przyznaję Odznakę Chorągwianą zuchom,
harcerkom,  harcerzom,  instruktorkom,  instruktorom.  Ilość  przyznanych  odznak  dla  hufców
zawiera załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.
Szczep 62 PDHiZ „Zośka” – Hufiec Pruszków
1.    Weronika Szewczak
2.    Zuzanna Dukat
3.    Maja Dragić
4.    Mikołaj Daniewicz
5.    Weronika Gronek
6.    Arek Matysek
7.    Iwo Popławski
8.    Darek    Solski
9.    Szymon Węgrowski
10.    Piotr Wiejak
11.    Patrycja Zadura
12.    Cezary    Zapała
13.    Andrew Alvarado
14.    Alicja Białas
15.    Julia Błaszkiewicz
16.    Michał Błaszkiewicz
17.    Paweł Błaszkiewicz
18.    Alicja Broma
19.    Agnieszka Czajkowska
20.    Ola Dragić
21.    Iza Gronek
22.    Jonasz Jakobielski
23.    Maciej Jeszke
24.    Anna Jędras
25.    Natalia Kurlej
26.    Tomek    Kurlej
27.    Wojciech Miks
28.    Sylwia Omelańczuk
29.    Filip Radzymiński
30.    Ada Sobolewska
31.    Julia Sobolewska
32.    Kaja Szewczyk
33.    Maria Tkaczyk
34.    Dominika Wróbel
35.    Karina Wróbel
36.    Alicja Zaręba
37.    Izabela    Zaręba
38.    Ćwik Bartosz Miszczuk – drużynowy
39.    Ćwik Przemysław Żmudzin – drużynowy
40.    Lucyna Sobolewska – z-ca komendanta ds. wizerunku szczepu
41.    Hm. Krzysztof Żuławnik – drużynowy, komendant szczepu2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Uchwały
Zgodnie z uchwałą Rady Szczepu podjętą podczas posiedzenia w formie elektronicznej w dniu 22 czerwca 2012 przyznaję Odznakę Wzorowej Harcerki i nadaję Miano Harcerki Roku n/w druhnom:
Lucyna Sobolewska
Julia Sobolewska
Izabela Gronek
Sylwia Omelańczuk

3.     Zwolnienia i mianowania
3.1      Zwolnienia i mianowania w drużynach
W związku z niedopełnieniem wymogów jakie postawiła Komenda Szczepu przed druhną Joanną Reperowską, zwalniam w/w druhnę z funkcji przybocznej 62 PDH „Alek”.

5.     Nagrody, pochwały, wyróżnienia
5.1.      Udzielam pochwały za najwyższą frekwencję na zbiórkach wynoszącą powyżej 80%  ilości zbiórek n/w druhnom i druhom:
    Izabela Zaręba
    Sylwia Omelańczuk
    Anna Jędras
    Jędrek Alvarado
    Izabela Gronek
    Dodatkowo wyróżniam nagrodą dh Izabelę Zaręba za frekwencję wyższą niż 90% ilości zbiórek
5.2       Udzielam pochwały za najwyższą frekwencję na zbiórkach wynoszącą powyżej 80% ilości zbiórek n/w zuchy:
    Zuzanna Dukat
    Patrycja Zadura
Dariusz Solski
W/w zuchy zostają nagrodzone książkami

5.3.      Udzielam pochwały za aktywność na zbiorkach i imprezach szczepu i hufca oraz za osiągnięcie najwyższych not we współzawodnictwie indywidualnym n/w druhnom:
    Sylwia Omelańczuk
    Izabela Zaręba
    Izabela Gronek
    Ponadto druhnę Sylwię Omelańczuk wyróżniam nagrodą

5.4      Udzielam pochwały za aktywność na zbiorkach i imprezach szczepu i hufca oraz za osiągnięcie najwyższych not we współzawodnictwie indywidualnym n/w zuchom:
    Paweł Piotrowski
    Jagoda Olszak
    Marika Szewczak
    W/w zuchy zostają nagrodzone książkami

5.5.      Udzielam pochwały za bardzo dobrą pracę podczas roku harcerskiego n/w druhnom i druhowi:
    Dh. Alicja Broma
    Dh. Julia Sobolewska
    Dh. Maciej Jeszke

    Udzielam pochwały i wyróżniam dh Kaję Szewczyk za wzorowe pełnienie funkcji przybocznej oraz bardzo dobra pracę w trakcie roku harcerskiego

5.6.  Dziękuję za wzorową postawę oraz pracę na rzecz szczepu druhowi Bartoszowi Miszczuk

7.        Sprawy różne
    Podaje do wiadomości wyniki współzawodnictwa zastępów
    „Pomarańczarnia” – 376 pkt
    „Zawiszacy” – 440 pkt
    „Buki” – 511 pkt
    „Irka” – 523 pkt
    „Agat” – 630 pkt
   
    Podaję do wiadomości wyniki współzawodnictwa drużyn harcerskich
    „Rudy” – 60,53 pkt
    „Alek” – 72,41 pkt

    Podaję do wiadomości wyniki współzawodnictwa gromad zuchowych
    „Księżycowe Skrzaty” – 9,58 pkt
    „Słoneczne Dzieci” – 14, 92 pkt


8.         Komunikaty
Informuję że wyniki punktacji indywidualnej oraz współzawodnictwa zastępów i drużyn są dostępne na stronie szczepu
                                   
                                                                                                                                                               Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#7 2012-09-20 18:43:06

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2012 rok.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komendant Szczepu 62
Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
Hufiec Pruszków

                                                   Pruszków 19.09.2012

Rozkaz L6/2012 
2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Uchwały
Decyzją Rady Szczepu, zostaje powołana próbna drużyna starszo harcerska. Odpowiedni wniosek o zatwierdzenie zostanie do złożony do Komendanta Hufca

Zgodnie z uchwałą rady Szczepu, zostanie złożony wniosek do Komendy Hufca o nadanie nazwy „Szaniec” Szczepowi
Jest to kolejny krok w pracy z bohaterami szczepu i drużyn, oraz kolejny element kampanii programowej „Sztandar”

2.2    Postanowienia

Zgodnie z decyzja Rady Szczepu o powołaniu drużyny starszo harcerskiej, przenoszę wszystkich harcerzy z II klasy gimnazjum będących członkami 62 PDH „Alek” i 62 PDH „Rudy” do nowo powstałej drużyny


3.     Zwolnienia i mianowania
3.1      Zwolnienia i mianowania w drużynach
Zwalniam z obowiązków przybocznej 62 PDZ „Słoneczne Dzieci” dh Julię Sobolewską
3.2.      Mianuję na funkcję przybocznej 62 PDH „Rudy” dh Julię Sobolewską
3.3.    Mianuje na funkcję p.o. przybocznej 62 PDH Próbnej starszo harcerskiej dh. Trop. Izabelę Zaręba
3.4.    Mianuje na funkcję p.o. przybocznego 62 PDH Próbnej starszo harcerskiej dh. Wyw. Wojciecha Miks   
                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#8 2012-12-02 10:02:03

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2012 rok.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komendant Szczepu 62
Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
Hufiec Pruszków

                                                   Pruszków 1.10.2012

Rozkaz L7/20121.    Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich
1.1.    Wyjątki z rozkazu L11/2012 Komendanta Hufca ZHP Pruszków z dnia 27 września 2012.
5.    Szczepy, Związki Drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach

5.3.1. Na wniosek Komendanta Szczepu  62 Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Batalionu Harcerskiego “Zośka” Powołuje 62 Pruszkowską Drużyną Starszoharcerską przy Szkole Podstawowej nr 6 w Pruszkowie.

5.3.2.    Na wniosek Komendanta Szczepu  62 Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Batalionu Harcerskiego “Zośka” mianuję na funkcję drużynowej 62 Pruszkowskiej Drużyny Starszoharcerskiej dh Agnieszkę Czajkowską. Opiekunem drużyny zostaje hm. Krzysztof Żuławnik HR

1.2.    Wyjątki z rozkazu L12/2012 Komendanta Hufca ZHP Pruszków z dnia 29 września 2012.

5. SZCZEPY, ZWIĄZKI DRUŻYN
   
5.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów

5.1.1. Na wniosek Komendanta nadaje Szczepowi 62 Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Batalionu Harcerskiego “Zośka”  nazwę „SZANIEC

    12. POCHWAŁY, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY
12.1. Udzielam pochwały wszystkim, którzy brali udział w 2-letniej Kampanii Bohater Hufca Pruszków.
Aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach do święta hufca w tym w postawieniu miasteczka szaroszerogowego na uroczystości w dniu 29.09.
Udzielam imiennej pochwały pwd Pauli Mędrzykowskiej, hm Krzysztofowi Żuławnikowi i hm Michałowi Landowskiemu za pracę włożoną przy realizacji zadań  Kampanii Bohater.

13.     INNE

13.1.  Na podstawie złożonych wniosków o przyznanie INDYWIDUALNEJ odznaki ”ARSENAŁ PAMIĘCI” otrzymuje ją 171 Harcerzy Hufca Pruszków. Lista imienna w załączniku nr 1.
    Ze Szczepu 62 PDHiZ „Zośka”(62 PDH „Rudy” i 62 PDH „Alek”)  –  41 osób

Alicja Broma,  Agnieszka Czajkowska, Maciej Jeszke, Ada Sobolewska, Julia Sobolewska, Kaja Szewczyk, Andrew Alvarado, Ala Białas, Julia Błaszkiewicz, Michał Błaszkiewicz, Paweł Błaszkiewicz, Gaweł Brzeziński, Ola Dragić, Iza Gronek, Sara Jabłonowska, Jonasz Jakobielski, Anna Jędras, Juliusz Kaliszewski, Jurek Kiec, Patrycja Kowalczyk, Natalia Kurlej, Tomek Kurlej, Mikolaj Malinowski, Maciej Małachowski, Wojtek Miks, Wiktoria Nowacka, Maja Omelańczuk, Sylwia Omelańczuk, Jagoda Podgórska, Filip Radzymiński,  Lucyna  Sobolewska, Asia Szymaniak, Marysia Tkaczyk, Kaja Wójcik, Dominika Wróbel, Karina Wróbel, Magda Zalewska, Ala Zaręba, Izabela Zaręba, Przemysław  Żmudzin, Krzysztof  Żuławnik

13.2 Na podstawie złożonych wniosków, PROPORCOWĄ odznakę ”ARSENAŁ PAMIĘCI” otrzymują:
- 11 Gromada Zuchowa “Wilczki Morskie”
- 39 Gromada Zuchowa “Sokoliki”
- 39 Gromada Zuchowa “Sokoliki–Macierz”
- 62 Pruszkowska Drużyna Zuchowa “Słoneczne Dzieci”
- 62 Pruszkowska Drużyna Zuchowa “Księżycowe Skrzaty”
- 82 Gromada Zuchowa “Leśna Gromada”
- 88 Gromada Zuchowa “Gwiezdne Elfy”

4.    Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób

    Otwieram próbę na stopień Harcerki Orlej dh. Magdalenie Żuławnik


   
                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#9 2012-12-02 10:02:36

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2012 rok.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komendant Szczepu 62
Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
Hufiec Pruszków

                                                   Pruszków 28.11.2012

Rozkaz L8/20121.     Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich

2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Postanowienia
Przyjmuje do szczepu dh. Adama Smoczyńskiego

3.     Zwolnienia i mianowania
3.2.     Zwolnienia i mianowania w szczepie
    Mianuję na funkcję Szefa zespołu informatycznego dh. Adama Smoczyńskiego
Bezpośredni przełożony dh. Lucyna Sobolewska

Mianuję dh. Macieja Jeszke koordynatorem – łącznikiem z hufcem, akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem z ramienia szczepu.

5.     Nagrody, pochwały, wyróżnienia
Udzielam pochwały za sprawnie i skutecznie  przeprowadzoną akcję dobroczynną na rzecz Stowarzyszenia „Wzajemnie Pomocni” dh. Sam. Magdalenie Żuławnik

7.    Sprawy różne
Przypominam, że niebawem rozpoczynamy akcję „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”
Polecam drużynowym przygotować służby  na dni 7-9 grudnia 2012

8.    Komunikaty
Z dniem 30 listopada kończy się możliwość zgłoszeń na zimowisko szczepu. Do dnia 15 grudnia należy wpłacić zaliczki   
                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo