Forum Szczepu 62 MDHiZ "Szaniec" im. Batalionu Harcerskiego "Zośka"

Forum Szczepu 62 PDHiZ >www.62pdhiz.harc.pl<

  • Nie jesteś zalogowany.

#1 2011-01-04 16:17:25

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Rozkazy Komendanta Szczepu - 2011 rok.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komendant Szczepu 62
Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
Hufiec Pruszków

                                                Pruszków 4 stycznia 2011
Rozkaz L1/2011


2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Uchwały

Zgodnie z decyzją Rady Szczepu, zawiązuję Kapitułę Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych.
Regulamin w załączeniu.

W skład KPSiW wchodzą:
Hm. Krzysztof Żuławnik HR
Hm. Barbara Nagraba HR
Phm. Dorota Kuszczyk                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#2 2011-01-22 16:42:44

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2011 rok.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komendant Szczepu 62
Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
Hufiec Pruszków

                                                   Pruszków 22.01.2011

Rozkaz L2/2011


2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Decyzje komendanta
Mianuję dh. Katarzynę Żyła koordynatorem akcji pomocowej dla schroniska dla zwierząt.
Druhna będzie odpowiedzialna za całokształt działań podczas akcji


4.    Przyznanie stopni, odznak, znaków służb, sprawności, otwarcie prób
Zamykam z wynikiem pozytywnym próbę i przyznaje stopień Harcerki Orlej dh. Joannie Olejniczak


                                                                                                       Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#3 2011-06-09 17:46:56

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2011 rok.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komendant Szczepu 62
Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
Hufiec Pruszków

                                                   Pruszków 21.05.2011

Rozkaz L3/2011


2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Uchwały
Powierzam organizację gromady zuchowej klas trzecich dh. Ćwikowi Bartoszowi Miszczuk.

Przyjmuję do szczepu Bartosza Pawlinę

2.2         Postanowienia

Po rozpatrzeniu wniosku, przyjmuję do szczepu Lucynę Sobolewską
Zakres służby będzie podany do wiadomości po najbliższej Radzie Szczepu


3.     Zwolnienia i mianowania
3.2.     Zwolnienia i mianowania w szczepie
   
    Powierzam pełnienie funkcji kwatermistrza szczepu dh sam. Magdalenę Żuławnik
   


                                                                                                           Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#4 2011-08-28 07:33:48

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2011 rok.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komendant Szczepu 62
Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
Hufiec Pruszków

                                                                                                                                    Pruszków 18.06.2011

                                                                                Rozkaz L4/2011


2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Uchwały
Podsumowując całoroczną pracę i biorąc pod uwagę osiągnięcia, nadaję miano Wzorowego Harcerza i przyznaje prawo no noszenia Odznaki Harcerza Roku
Druhom: Maciejowi Jeszke, Wojciechowi Miks

Podsumowując całoroczną pracę i biorąc pod uwagę osiągnięcia, nadaję miano Wzorowej Harcerki i przyznaję prawo no noszenia Odznaki Harcerki Roku
druhnom: Izie Zaręba, Alicji Zaręba


5.     Nagrody, pochwały, wyróżnienia
   
    Udzielam pochwały za całoroczną pracę niżej wymienionym zuchom, druhnom i druhom:
   
    Zuch Emilia Nowocień
    Zuch Magda Zalewska
    Zuch Julia Błaszkiewicz

    Niżej wymienionych wyróżniam nagrodami rzeczowymi:
    - za obecność na zbiórkach, imprezach szczepu, hufca  i świętach państwowych na poziomie wyższym niż 80% zbiórek:
    Dh. Alicja Zaręba
    Zuch Zuzanna Dukat

    - za osiągnięcie w punktacji indywidualnej najwyższej ilości punktów:
Drużyny harcerskie (212,1 pkt) – dh. Izabela Zaręba
Gromady zuchowe (94 pkt) – zuch Zuzanna Dukat

- za całoroczna pracę nad sobą i wysiłek włożony w rozwój macierzystej drużyny
Dh. Anna Jędras
Dh. Wojciech Miks
Dh. Iza Gronek
Dh. Sylwia Omelańczuk
Dh. Joanna Szymaniak

- za ambitne realizowanie postawionych celów
Dh. Kaja Szewczyk


Dziękuję całej kadrze za wkład pracy w rozwijaniu naszego szczepu


                                                                                           Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#5 2011-10-08 15:58:14

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2011 rok.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komendant Szczepu 62
Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
Hufiec Pruszków

                                                   Pruszków 1.09.2011

Rozkaz L5/2011


2.     Uchwały i postanowienia Rady Szczepu
2.1    Uchwały

3.     Zwolnienia i mianowania
3.1      Zwolnienia i mianowania w drużynach
    Powierzam obowiązki przybocznej w 62 PDH „Alek” dh. Kai Szewczyk

3.2.     Zwolnienia i mianowania w szczepie
Mianuje na funkcję zastępcy komendanta szczepu sam. Magdalenę Żuławnik
Mianuję na funkcję zastępcy komendanta szczepu druhnę Lucynę Sobolewską
Zakres obowiązków mianowanych druhen podany jest w opisie funkcji

Przyjmuję w poczet kadry szczepu „Zośka” dh. Macieja Sochę. Obowiązki druha będą określone po zaliczeniu próby na stopień przewodnika

                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#6 2011-12-04 21:54:07

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2011 rok.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komendant Szczepu 62
Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
Hufiec Pruszków

                                                   Pruszków 24.09.2011

Rozkaz L6/2011

5.     Nagrody, pochwały, wyróżnienia
    Udzielam pochwały i wyróżniam wpisem do akt wszystkim obecnym podczas uroczystości obchodów 90 lecia Hufca ZHP Pruszków

6.    Kary
    Udzielam upomnienia za nieobecność podczas uroczystości obchodów 90 lecia Hufca ZHP Pruszków:
    Dh. Alicja Bek
    Dh. Gaweł Brzeziński
    Dh. Aleksandra Kaczmarczyk
    Dh. Joanna Reperowska

                                                                                                                             Czuwaj!


                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

#7 2011-12-04 21:54:44

Krzysztof
Szef
Zarejestrowany: 2006-10-11
Posty: 698
Prawdziwe imię: Krzysztof
Drużyna: Szczep 62 MDHiZ "Szaniec"
Reputacja :  [+ 56/ -7 ]
Serwis

Re: Rozkazy Komendanta Szczepu - 2011 rok.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Komendant Szczepu 62
Pruszkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych
im. Batalionu Harcerskiego „Zośka”
Hufiec Pruszków

                                                   Pruszków 1.10.2011

Rozkaz L7/20111.    Wyjątki z rozkazów władz zwierzchnich

Wyjątki z rozkazu naczelnika ZHP L. 10/2011  z dnia 23 września 2011

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie
Podaję do wiadomości  decyzje Przewodniczącego ZHP z dnia 30 sierpnia 2011 r. i
1 września 2011 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
   
    11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
    Chorągiew Stołeczna ZHP
hm. Michał LANDOWSKI                 hm. Krzysztof ŻUŁAWNIK


5.     Nagrody, pochwały, wyróżnienia
    Udzielam pochwały i wyróżniam wpisem do akt wszystkim obecnym podczas uroczystości obchodów 90 lecia Hufca ZHP Pruszków

6.    Kary
    Udzielam upomnienia za nieobecność podczas uroczystości obchodów 90 lecia Hufca ZHP Pruszków:
    Dh. Alicja Bek
    Dh. Gaweł Brzeziński
    Dh. Aleksandra Kaczmarczyk
    Dh. Joanna Reperowska

7.    Sprawy różne
Informuję, że w dniu 15 października kadra szczepu, oraz harcerze będą porządkować sprzęt szczepu w magazynie w Pszczelinie i harcówce w Pruszkowie
                                    Czuwaj!


"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia" - Albert Einstein

"Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskasz, lekkomyślnie nie porzucaj."
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF Piszę poprawnie po polsku.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo